Banken ondersteunen bedrijven inmiddels met zeven miljard euro ruimte - Uitstel aflossingen uitgebreid tot kredieten tot vijftig miljoen euro

Corona
01 mei 2020
Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart hebben banken in Nederland in aanvulling op het steunpakket van de overheid inmiddels ruim 111.000 ondernemers en bijna 24.000 consumenten financieel meer lucht gegeven. Met het uitstel van aflossingen en het verstrekken van leningen of meer kredietruimte aan bedrijven is in totaal inmiddels zeven miljard euro gemoeid (twee weken geleden nog 5,4 miljard euro). Dat blijkt uit het overzicht dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vandaag heeft gepubliceerd. (also in English)

English

Een aantal banken (ABN AMRO, ING, Rabobank en Triodos Bank) heeft via een gemeenschappelijke regeling de mogelijkheid voor ondernemers tot het uitstel van de betaling van aflossingen uitgebreid tot kredieten tot vijftig miljoen euro (was 2,5 miljoen euro). Voor klanten van ABN AMRO gold dit overigens al. Het uitstel van aflossing geldt voor maximaal een half jaar en banken kunnen tot uiterlijk 30 juni a.s. aanbiedingen doen onder deze regeling. Het is een brede regeling waar grote groepen (in de kern gezonde) klanten onder vallen; grotere mkb-bedrijven en grootbedrijven. Klanten die hiervoor in aanmerking willen komen, kunnen contact opnemen met hun bank.

Tekst loopt door onder animatie
Download Corona Monitor
Download Corona Monitor (English)

Inmiddels hebben ruim 103.000 bedrijven uitstel van betaling gekregen van hun bank, met een totale waarde van 2,7 miljard euro. Daarnaast hebben banken inmiddels ongeveer achtduizend nieuwe financieringen verstrekt aan bedrijven, met een totale waarde van 4,3 miljard euro. Bijna tweeduizend van deze financieringen zijn verstrekt met een overheidsgarantie, met name via de Borgstellingsregeling Midden- en Kleinbedrijf Corona (BMKB-C).

Chris Buijink, voorzitter van de Nederlandse Vereniging van Banken: “De ondersteuning vanuit de banken ontwikkelt zich verder. Dat is goed want de nood bij veel bedrijven is hoog.” Hij houdt er rekening mee dat de cijfers van de banken op een bepaald moment niet meer (sterk) zullen stijgen. De banken zien dat het aantal aanvragen van financiering afvlakt. Later in de crisis zou dit weer kunnen toenemen. “Banken doen alles wat mogelijk is om bedrijven die vóór de coronacrisis gezond waren door deze crisis heen te helpen. We doen dat samen met de overheid en onze toezichthouders. Banken doen veel, maar kunnen helaas niet iedereen helpen. Deze crisis zal littekens achterlaten.”

De verwachting is dat de totale financieringssom vooralsnog wel gaat oplopen nu de GO-C regeling voor grotere bedrijven sinds afgelopen woensdag operationeel is. Daarnaast heeft de overheid deze week belangrijke aanpassingen gedaan in de BMKB-regeling, waar onder verlenging van de looptijd van de leningen tot vier jaar. De overheid en banken kijken gezamenlijk naar (groepen van) bedrijven die met de huidige regelingen nog niet voldoende gesteund kunnen worden, met name naar de mogelijkheid voor het toekennen van kleine kredieten tot 50.000 euro.

Consumenten

Tot nu toe hebben ruim 16.000 consumenten een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek. Dat betreft in de meeste gevallen een betaalpauze van één tot en met drie maanden. Voor nog eens ruim 7.000 huishoudens geldt hetzelfde ten aanzien van een lopende consumptieve lening. Een betaalpauze is niet het enige middel waarmee banken hun particuliere klanten wat financiële ruimte geven. Belangrijk is dat bij particulieren goed wordt bekeken wat de persoonlijke situatie toelaat; dat is voor elke situatie anders.

Betalingsverkeer

De cijfers ten aanzien van het betalingsverkeer lopen wat op. Volgens Betaalvereniging Nederland gaan we weer wat vaker op pad, doen we meer boodschappen en winkelen we meer online. Vooral in supermarkten en bij drogisten worden relatief veel pinbetalingen gedaan. Thuiswinkel.org meldt recorddrukte bij grote populaire webwinkels vorige week.