Banken nemen noodzakelijke veiligheidsmaatregel met sealbagautomaten

07 april 2020
In aanvulling op de eerder genomen maatregelen tegen plofkraken op geldautomaten beperken de banken per direct de beschikbaarheid van zogeheten ‘sealbagautomaten’. Deze tijdelijke maatregel is noodzakelijk uit het oogpunt van veiligheid. Voor ondernemers blijven er mogelijkheden voor afstorting.

Sealbagautomaten zijn bestemd voor de geregelde afstort van geld door met name ondernemers. Afgelopen week hebben enkele plofkraken plaatsgevonden op sealbagautomaten. Hierbij zijn zware explosieven gebruikt, is veel schade veroorzaakt en zijn er tijdelijk woningen ontruimd. Om dit af te stoppen en herhaling te voorkomen en de veiligheid te bevorderen, vinden de banken en Geldmaat het noodzakelijk deze maatregel te nemen.

Plofkraken brengen grote risico’s mee voor de veiligheid. Sinds december afgelopen jaar passen banken en Geldmaat daarom nachtsluiting al toe op veruit de meeste geldautomaten in Nederland.

Eelco Dubbeling, directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken: “We moeten een duidelijke grens trekken tegen deze extreme vorm van geweld. De veiligheid maakt deze nieuwe stap in de strijd tegen plofkraken noodzakelijk. We zetten criminelen hiermee de voet dwars en zetten ons er tegelijk voor in de hinder voor ondernemers zoveel mogelijk te beperken.”

In het belang van een veilige afstort van geld door ondernemers blijft een deel van het huidige aantal sealbagautomaten beschikbaar, op een redelijke wijze verspreid over het land. De openingstijden van deze sealbagautomaten (het tijdvak waarin geld kan worden gestort) zullen beperkt zijn van 6-18.30 uur. De overige automaten zijn leeggehaald en uitgezet. Ook de automaten die openblijven, worden dagelijks leeggehaald en uitgezet. Welke automaten beperkt beschikbaar blijven, wordt bekend gemaakt via de websites van de banken en Geldmaat.

Eventueel kunnen ondernemers tijdens openingsuren van bankkantoren ook terecht bij een gewone afstortautomaat om cash geld te storten. Zij kunnen hierover informatie vinden op de website van de bank of contact opnemen met hun bank.

Banken adviseren ondernemers zoveel mogelijk betalingen via (contactloze) pinbetalingen of betaalverzoeken te ontvangen; ook dit draagt bij aan de veiligheid. Contant betalen blijft natuurlijk mogelijk.

Door de coronacrisis en de overheidsmaatregelen wordt op dit moment circa veertig procent minder gebruik gemaakt van de sealbagautomaten door ondernemers. Onder normale omstandigheden storten horecaondernemers vaak op een laat tijdstip hun omzet af. Als horecagelegenheden weer open mogen, zullen banken opnieuw kijken naar de beschikbare afstortmogelijkheden.