Banken herkennen beeld verbetering bedrijfsvoering benchmarks

29 november 2015
Banken hebben hun interne procedures verder aangescherpt om eventuele mogelijkheden van manipulatie met benchmarks uit te sluiten. Zij herkennen zich dan ook in het bericht van AFM en DNB dat financiële instellingen hun bedrijfsvoering rond financiële benchmarks hebben verbeterd.

De leiding van banken stuurt actief op het verminderen van risico’s op manipulatie van benchmarks. Dat doen banken door de aanscherping van het integriteitsbeleid, de uitvoering van risicoanalyses en de monitoring van gedraging in combinatie met een grondige evaluatie van hun betrokkenheid bij benchmarks en valutahandel.