Banken helpen werkzoekenden met beperking

21 februari 2017
De banken die deelnemen aan de CAO Banken en de Nederlandse Vereniging van Banken stellen samen tenminste 23 zogeheten ‘participatiecertificaten’ ter beschikking voor werkzoekenden met een verminderd arbeidsvermogen.

De banken sluiten zich hiermee aan bij het initiatief van de ‘commissie Van Praag’. Elke aangesloten bank neemt dit jaar (tenminste) 1 participatiecerticaat af ter waarde van €3.500. Daarnaast organiseren zij met elkaar een of meerdere bijeenkomsten over het creëren van arbeidsmogelijkheden voor mensen met een beperking.

“Met Participatie Certificaat kunnen we financiële obstakels wegnemen en elkaar helpen om duurzame plaatsingen van kandidaten te realiseren. Het Participatie Certificaat brengt mogelijkheden bij elkaar waardoor de belemmeringen verdwijnen”, zegt commissievoorzitter Mirjam van Praag, hoogleraar en Kroonlid van de Sociaal Economische Raad. Veel kandidaten hebben een beetje hulp nodig om voorbereid te zijn op het werk dat ze gaan doen. Naast een werkplek is ondersteuning nodig in de vorm van begeleiding, aanpassing of opleiding. Het initiatief sluit aan bij de Participatiewet.

De maatregel is onderdeel van de nieuwe CAO Banken 2017-2019. De nieuwe cao is afgesloten door de Werkgeversvereniging Banken (WVB), CNV Vakmensen en De Unie.

Participatiecertificaat

Op de foto van links naar rechts: Els Swaab en Sabine de Jong (beiden namens participatiecertificaat.nl), Jolien Dekker (CNV), Els Verhagen (Triodos), Harma Pethke (De Unie), Anja Vester, (BNG Bank) en Astrid Seegers (Werkgeversvereniging Banken)