Banken helpen slachtoffers spoofing

18 december 2020
De vier grootbanken in Nederland hebben afspraken gemaakt met het ministerie van Financiën om slachtoffers van spoofing te helpen en het probleem van fraude en oplichting verder aan te pakken. Zo zullen banken de schade van klanten die slachtoffer zijn geworden van spoofing vergoeden als onder andere aantoonbaar misbruik is gemaakt van naam en nummer van de bank. Ook wordt ingezet op een integrale aanpak van fraude waarbij opsporingsdiensten, ministeries, de telecomsector en banken de handen ineenslaan om fraude en oplichting terug te dringen.

Banken willen de schade van hun klanten bij spoofing vergoeden als er aantoonbaar sprake is van misbruik van de naam of het telefoonnummer van de eigen bank en als het slachtoffer aangifte bij de politie heeft gedaan. Om tot coulance over te gaan toetsen banken individueel per situatie en op basis van de feiten en omstandigheden. Uitgangspunt blijft dat klanten ook een eigen verantwoordelijkheid hebben. De coulance geldt voor zover de individuele bank dit niet al heeft gedaan met terugwerkende kracht vanaf 1 januari 2020. De afspraken zijn in eerste instantie gemaakt met de vier grootbanken maar ook andere banken kunnen hierbij aansluiten.

Banken hebben besloten om de schade bij deze specifieke vorm van oplichting uit coulance te vergoeden, omdat er bij spoofing misbruik wordt gemaakt van het vertrouwen dat klanten in hun bank hebben. De coulance geldt dus niet voor andere vormen van fraude waarbij klanten zelf transacties uitvoeren zoals marktplaatsfraude en whatsappfraude.

Integrale aanpak tegen fraude

Om het maatschappelijke probleem van fraude en oplichting verder aan te pakken vinden banken het belangrijk dat er werk wordt gemaakt van de opsporing en vervolging van de daders. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is daarom blij met de aankondiging dat wordt ingezet op een integrale aanpak waarbij opsporingsdiensten, ministeries, de telecomsector en banken de handen ineenslaan om de recente toename van fraude aan te pakken. De NVB zou het daarnaast wenselijk vinden dat het voor politie, banken en telecomsector makkelijker wordt om informatie met elkaar uit te wisselen door een uitzondering op bestaande privacyregels toe te staan.

Blijf waakzaam!

De eigen inzet en waakzaamheid van bankklanten blijft van belang om fraude en oplichting terug te dringen. Daarom is het belangrijk dat consumenten zelf waakzaam zijn bij telefoontjes van hun bank of van andere bekende organisaties. Vraagt uw bank om iets te betalen of uw bankpas en pincode af te geven? Hang op! Klik weg! Bel uw bank, via een officieel openbaar telefoonnummer. Met een doorlopende voorlichtingscampagne over veel voorkomende soorten fraude, houden de banken het onderwerp onder de aandacht.