Banken helpen inmiddels ruim 100.000 ondernemers in coronacrisis - 5,4 miljard euro ruimte voor bedrijven

Corona
16 april 2020
Sinds het uitbreken van de coronacrisis in maart hebben banken in Nederland in aanvulling op het steunpakket van de overheid inmiddels 105.000 ondernemers en ruim 17.000 consumenten tijdelijk financieel meer lucht gegeven. Met het uitstel van aflossingen en het bieden van leningen of meer kredietruimte aan bedrijven is in totaal inmiddels 5,4 miljard euro gemoeid. (also in English)

English

Dat blijkt uit het overzicht dat de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) vandaag heeft gepubliceerd. “Duizenden medewerkers bij banken doen alles wat onder deze omstandigheden mogelijk is,” zegt NVB-voorzitter Chris Buijink. “Zij doen dat toegewijd en zo snel mogelijk. Maar je kunt het onder deze omstandigheden natuurlijk nooit snel genoeg doen. De nood is hoog.” Banken helpen urgente aanvragen het eerst.

Buijink: “De coronacrisis slaat hard toe in tal van bedrijfstakken. Veel bedrijven hebben te maken met wegvallende omzet en hebben een acute behoefte aan liquiditeit. We horen terug dat uitstel van aflossing op lopende leningen daarbij goed van pas komt, ook in de opmaat naar de anderhalvemetereconomie.”

Tekst loopt door onder afbeelding

Ruim 99.000 ondernemingen hebben tot dusver voor een half jaar uitstel van aflossing gekozen; dit betreft over het algemeen bedrijven met een krediet tot 2,5 miljoen euro (mkb). Met het uitstel is in totaal 2,4 miljard euro gemoeid. Daarnaast hebben ruim 5.000 bedrijven een lening of een grotere kredietruimte gekregen. Daarmee is bijna drie miljard euro gemoeid.

Daarnaast is de verwachting dat banken via de verruimde Borgstelling mkb-kredieten (BMKB-C) deze week tot circa 800 tot 1000 ondernemingen hebben voorzien van extra krediet, die anders niet via de banken gefinancierd zouden kunnen worden. Met deze verstrekking zal een bedrag van 250-350 miljoen euro gemoeid zijn. Het aantal kredieten in dit segment zal naar verwachting de komende weken met enkele duizenden oplopen.

Anders dan bij het uitstel van aflossingen gaat het hier om een nieuwe lening voor zakelijke klanten. Ondernemers moeten hiervoor financiële informatie aanleveren over hoe het bedrijf ervoor staat en hoe omzet en kasstroom zich ontwikkelen, wat vaak de nodige tijd kost. Na het doen van een aanvraag bij de bank is de gemiddelde doorlooptijd tien tot veertien dagen, grotendeels voor het verkrijgen van de benodigde informatie van de klant. Banken moeten per aanvraag een individuele kredietbeoordeling maken om vast te stellen of de extra lening verantwoord is. Bedrijven moeten in de kern gezond zijn en in staat worden geacht een nieuwe lening na de crisis af te kunnen lossen. Buijink: “Niet alle ondernemers kunnen meer schuld dragen. Wij willen de ondernemers behoeden voor een schuld die ze niet kunnen terugbetalen.”

De overheid en banken zijn met elkaar in gesprek om op basis van de ervaringen een snellere afhandeling van de aanvragen mogelijk te maken. Ook kijken zij gezamenlijk naar (groepen van) bedrijven die buiten de verschillende regelingen vallen.

Daarnaast worden 1000-1200 aanvragen verwacht voor de regeling Garantie Ondernemingsfinanciering (GO-C) voor het mkb en grootbedrijf. Hiermee kunnen bedrijven een lening van de bank krijgen tot maximaal € 150 miljoen per onderneming, waarvoor de overheid 80% of 90% garant staat. Naar verwachting zullen banken onder deze regeling de komende maanden voor vele miljarden extra krediet kunnen verstrekken aan bedrijven die in de kern gezond zijn. De overheid werkt nog aan de details van deze regeling. Nadat deze in de Staatscourant is gepubliceerd, gaan banken er direct mee aan de slag.

Consumenten

Tot nu toe hebben circa 14.000 consumenten een betaalpauze ontvangen van banken voor de aflossing van hun hypotheek. Dat betreft in de meeste gevallen een betaalpauze van één tot en met drie maanden. Voor nog eens circa 3.500 huishoudens geldt hetzelfde ten aanzien van een lopende consumptieve lening.

Een betaalpauze is niet het enige middel waarmee banken hun particuliere klanten wat financiële ruimte geven. Belangrijk is dat bij particulieren goed wordt bekeken wat de persoonlijke situatie toelaat; dat is voor elke situatie anders.