Banken gaan graag in gesprek met klanten aardbevingsgebied

16 februari 2018
De aardbevingen in Groningen hebben voor veel inwoners van deze provincie een grote emotionele impact. Voor veel inwoners zijn er ingrijpende materiele gevolgen, zoals schade aan de woning en een forse waardedaling. Huiseigenaren met een hypotheek verwachten terecht dat banken zoveel mogelijk rekening houden met hun situatie en waar mogelijk ondersteuning bieden.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en haar leden voelen zich begaan met de betrokken Groningers en willen zich maximaal voor hen inzetten. Het is spijtig dat uit het rapport-De Kam naar voren komt dat klanten van banken die steun niet altijd ervaren. Wij horen daarom graag van klanten die nog niet tevreden zijn, welke concrete knelpunten zij ervaren. Banken zeggen toe met deze klanten daarover in gesprek te gaan.

Zo staan woningen in het aardbevingsgebied langer te koop en kunnen woningeigenaren hierdoor te maken krijgen met dubbele lasten. Op basis van de voorwaarden van de bank kan de klant de woning niet zonder toestemming verhuren. Uiteraard denkt de bank graag mee welke mogelijkheden hier zijn om tot een goede oplossing te komen.

Banken zijn verder voorstander van uitbreiding van de opkoopregeling van de overheid. Ook hebben banken samen met de NAM een project uitgevoerd in Loppersum waarbij een garantie werd verstrekt voor de sloop en herbouw van 43 woningen.

Betalingsproblemen bij klanten zijn zelden het directe gevolg van de aardbevingsschade maar komen dikwijls voort uit persoonlijke omstandigheden zoals echtscheiding en werkloosheid. Ook in die gevallen bieden banken hulp om tot maatwerkoplossingen te komen, zoals ook elders in Nederland. Banken hanteren in het aardbevingsgebied in Groningen dezelfde regels voor (her)financiering als in andere delen van Nederland.