Banken: energiebesparing sleutel tot klimaatverbetering

05 november 2015
Banken zijn de afgelopen jaren meer gaan investeren in duurzame en hernieuwbare energie, zo constateert de Eerlijke Bankwijzer.

Nederlandse banken hebben eerder deze week in hun klimaatstatement duidelijk gemaakt dat zij de risico’s van klimaatverandering onderkennen en nadere stappen aangekondigd. Klimaatverandering is een van de belangrijkste vraagstukken van deze tijd en vraagt de inzet van iedereen: bedrijven en instellingen, overheid en banken. Alle banken wegen duurzaamheid, klimaatimpact en milieuschade mee in hun financierings- en investeringsbeslissingen. Een aantal banken sluit sectoren met een relatief grote negatieve impact op het klimaat uit van financiering of stelt scherpe voorwaarden aan bijvoorbeeld maximale CO2-uitstoot.

Energiebesparende maatregelen

We leven in een economie die voor een groot deel afhankelijk is van fossiele energie, zoals de transportsector en de warmte-opwekking. De leningenportefeuilles van banken weerspiegelen dat. De Eerlijke Bankwijzer gaat in het onderzoek ten onrechte voorbij aan het feit dat juist energiebesparende maatregelen nodig zijn voor het klimaat. De banken gaan daar in hun klimaatstatement wel op in.

Vanuit hun rol als financieel adviseur helpen banken klanten bijvoorbeeld om efficiënter te produceren of om energiezuiniger te wonen en werken. Zij werken onder meer aan maatregelen om de verduurzaming van de Nederlandse vastgoedvoorraad te versnellen. Banken streven naar meer transparantie over de gevolgen die hun leningen en investeringen hebben voor het klimaat. Vanuit die transparantie kunnen banken met hun klanten het gesprek aangaan om klimaatvriendelijker te produceren en over te schakelen naar duurzame brandstoffen.