Banken en overheid werken samen aan gezonde kantorenmarkt

04 juli 2017
Banken en overheid hebben afgesproken dat ze samen blijven werken aan een gezonde kantorenmarkt.

Vijf jaar geleden tekende de Nederlandse Vereniging van Banken het Convenant Aanpak Leegstand Kantoren.

Door het convenant is er meer aandacht voor de leegstand van de kantoren in Nederland. Daarbij is de leegstand van kantoren in 2016 voor het eerst is gedaald tot ongeveer 17 procent. Ook worden sinds 2012 meer kantoren getransformeerd en gesloopt dan nieuwe kantoren worden bijgebouwd. Banken hebben hieraan bijgedragen door financieringsvoorstellen te toetsen aan het convenant en klanten te helpen bij het vinden van oplossingen, zoals transformatie. Toch blijft het nodig om de leegstand van kantoren verder terug te dringen. Daarom hebben de convenantspartijen afgesproken de samenwerking de komende twee jaar voort te zetten.

Over het ‘kantorenconvenant’

Op 27 juni 2012 ondertekenden overheden en marktpartijen het landelijk Convenant Aanpak Leegstand Kantoren voor een periode van vijf jaar. Doel was de kantorenmarkt in Nederland weer gezond te krijgen.