Banken en ABP stellen 400 miljoen euro groeikapitaal beschikbaar voor getroffen bedrijven

30 juni 2021
Drie grote banken (ABN AMRO, ING en Rabobank) en het pensioenfonds ABP stellen met elkaar een bedrag van 400 miljoen euro beschikbaar voor bedrijven die na de coronacrisis weer willen investeren maar hinder ondervinden van een verzwakte vermogenspositie. Het gaat daarbij om middelgrote en grote bedrijven die in de kern gezond zijn met voldoende perspectief op continuïteit en rentabiliteit. Deze bedrijven kunnen vanaf 1 juli a.s. onder voorwaarden een achtergestelde lening aanvragen bij één van de drie banken.

Dit is de strekking van het “Post-Covid Groeifinanciering Initiatief” dat vandaag is ondertekend door ABN AMRO, ING, Rabobank, ABP, De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) en VNO-NCW. Zij willen hiermee “herstel van de investeringen door Nederlandse bedrijven en daarmee de groei van de Nederlandse economie in de post-Covid periode” bevorderen. De betrokken instellingen willen er zo voor zorgen dat bedrijven in getroffen sectoren die voor onze economie en de werkgelegenheid belangrijk zijn weer kunnen investeren.

Het bedrag van de achtergestelde lening is minimaal vijf miljoen en maximaal vijftig miljoen euro per bedrijf. Het initiatief is daarmee vooral gericht op grotere mkb-bedrijven die een klap hebben opgelopen door de crisis. De looptijd van de achtergestelde lening is zes tot acht jaar. Samen met de onderneming wordt een passende en aanvaardbare financieringsstructuur uitgewerkt. Bij achtergestelde leningen aan grote ondernemingen zal de bank het ABP uitnodigen om hierin voor 50% te participeren.

Achtergestelde leningen betekenen voor de genoemde banken en ABP een hoger risico dan gewone, niet-achtergestelde leningen. Zij komen bij een faillissement van het gefinancierde bedrijf immers achteraan te staan in de rij van schuldeisers. De banken kunnen voor hun eigen aandeel in de achtergestelde lening een 50% staatsgarantie aanvragen bij de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO). Daarmee kunnen zij gebruik maken van de zogeheten Groeifaciliteit. Deze onlangs verruimde garantieregeling van het ministerie van Economische Zaken en Klimaat helpt om de balans van (middel) grote ondernemingen te laten versterken, zodat zij ook in deze tijd kunnen investeren.

Elke bank verstrekt achtergestelde leningen aan haar eigen klanten, al dan niet samen met een andere bank, het ABP en/of andere financier. Het totaal aan achtergestelde leningen dat zo over een periode van twee jaar wordt gerealiseerd, zal in de praktijk sterk afhangen van de behoefte van de betrokken ondernemingen en van de vraag of ondernemingen en financiers overeenstemming kunnen bereiken over de kenmerken en voorwaarden van de achtergestelde leningen. Het staat dus niet bij voorbaat vast dat het beschikbare bedrag volledig wordt benut.

Met dit initiatief kan het buffervermogen van bedrijven worden versterkt en wordt de kans vergroot dat zij investeringen voor nieuwe groeimogelijkheden op een verantwoorde manier kunnen financieren. Clifford Chance zal het initiatief juridisch ondersteunen.

“Voor onze economie is het belangrijk dat bedrijven zich uit de coronacrisis kunnen investeren. Het kabinet heeft hierom recent de Groeifaciliteit aangepast. Daardoor kunnen financiers als banken en institutionele beleggers rekenen op hogere staatsgaranties bij achtergestelde leningen: niet langer tot 5 miljoen euro, maar tot 25 miljoen euro. Wij zijn blij om te zien dat de banken en ABP de handen ineen slaan, en hier gezamenlijk gebruik van maken om het grotere mkb en grote bedrijven te ondersteunen in hun herstel en groei.” –Demissionair minister Stef Blok en staatssecretaris Mona Keijzer van Economische Zaken en Klimaat:
“Tijdens de Covid-crisis zagen we dat in de kern gezonde bedrijven inteerden op hun eigen vermogen en steeds kwetsbaarder werden. Kwetsbaar voor bijvoorbeeld ongewenste overnames of doordat ze noodzakelijke investeringen niet konden doen. Wij maakten ons hier grote zorgen over en hebben het initiatief genomen om dit probleem aan te pakken. Aanvankelijk leek hiervoor een speciaal fonds nodig, maar uiteindelijk ligt er dankzij de drie grote banken en ABP een simpel en heel praktisch voorstel. Een voorstel dat voordeliger is voor de belastingbetaler en dat bedrijven die het nodig hebben de komende twee jaar kan helpen als de nood aan de man is. Daarnaast doen we ervaring op met dit nieuwe instrument naar de toekomst.” –Ingrid Thijssen, voorzitter VNO-NCW
“Met dit initiatief laten ABN AMRO, ING en Rabobank zien dat banken – in aanvulling op hun inzet tijdens de crisis - ook na de Covid-periode bedrijven bij willen staan bij het herstel van de investeringen. Daarmee bevorderen zij het herstel van de Nederlandse economie in de post-Covid periode. Ik ben ook het ABP en de rijksoverheid erkentelijk voor hun bijdrage.” –Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken
“ABP belegt graag in Nederland om hier duurzame economische groei en werkgelegenheid te stimuleren. Dit gezamenlijke Post-Covid Groeifinanciering Initiatief pas daar goed in. Daarom werken we hier graag aan mee. Waar passend en mogelijk, bieden we gerichte financiering voor in de kern gezonde Nederlandse bedrijven, met een blik op langere termijn. Zodoende levert deze samenwerking ons fonds een aantrekkelijk rendement op en draagt dit zo bij aan een goed pensioen voor onze deelnemers.” –Corien Wortmann-Kool, bestuursvoorzitter ABP

Chris Buijink (NVB) en Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW)

Chris Buijink (NVB) en Ingrid Thijssen (voorzitter VNO-NCW)