Aftrekbaarheid coco's zorgt voor gelijk speelveld

09 maart 2017
In de Eurozone geldt voor coco’s een fiscale renteaftrek. Nederland sluit zich aan bij de bestaande praktijk met als belangrijke reden een gelijk speelveld voor de internationale kapitaalmarkten.

Contingent Convertible notes (coco’s) zijn een soort obligaties die als de bank in zwaar weer dreigt te komen, kunnen worden omgezet van vreemd vermogen naar eigen vermogen.

Investeerders beschouwen, net als de Nederlandse fiscus, coco’s ook als vreemd vermogen; civiel is het ook vreemd vermogen. De rente wordt bij investeerder belast, dus zou afschaffing van de renteaftrek dubbele belastingheffing opleveren.

Daarbij kunnen de coco’s juist de financiele stabiliteit dienen. Door coco’s uit te geven, kan de bank zich goed voorbereiden op een onverhoopte situatie waarin de bank haar balans dient te versterken.

Technische toelichting

  • Fiscaal zijn de kosten van eigen vermogen niet aftrekbaar, die van vreemd vermogen (=schuld) wel. Dit is logisch: winst, ook belastbare winst is het verschil tussen opbrengsten en kosten; er is geen enkele reden om financieringskosten (dus rente) hier van uit te sluiten.
  • De vraag rijst daarmee of contingent convertibles, coco’s , eigen of vreemd vermogen zijn. Civiel rechterlijk wordt dit als vreemd vermogen gezien; in lijn daarmee heeft ook de fiscale wetgever coco’s ook als vreemd vermogen gekwalificeerd zodat rente aftrekbaar is. Dit is het overigens al langere tijd. Dat is temeer logisch nu het merendeel van deze instrumenten wordt gehouden door schuldverschaffers, niet door verstrekkers van eigen vermogen.
  • Ook voor toezichtsdoeleinden geldt dat coco’s nooit meetellen als kernkapitaal, zogenaamd common equity tier 1 (CET1). Alleen onder bepaalde voorwaarden tellen ze mee in het additioneel kapitaal, Tier 1.