‘Aanvullende vormen van financiering mkb verder helpen’

21 juli 2016
Banken helpen met hun kennis, kunde en ervaring aanvullende vormen van financiering graag verder op weg. Banken zullen een belangrijke rol blijven vervullen bij de financiering van het MKB waarbij de opkomst van kredietunies een welkome aanvulling is.

Passend toezicht helpt kredietunies verder in hun ontwikkeling en zorgt er voor dat hun bestaansrecht ook op de lange termijn is verzekerd. Daar zijn niet alleen kredietunies zelf bij gebaat maar bovenal het Nederlandse midden- en kleinbedrijf en de Nederlandse economie als geheel.

Dit stelt de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in haar consultatiereactie op het Besluit toezicht kredietunies en Regeling toezicht kredietunies.