Aanpak plofkraken verdient hoogste prioriteit

09 maart 2017
Een nieuw kabinet moet blijven investeren in de aanpak van plofkraken en de opsporing en vervolging van criminelen tot absolute prioriteit maken. Dat stelt de Nederlandse Vereniging van Banken naar aanleiding van het toenemend geweld dat gepaard gaat met plofkraken.

Banken, OM en politie maken zich ernstige zorgen over het feit dat criminelen steeds zwaardere explosieven inzetten bij aanvallen op geldautomaten. Daarom spraken zij eerder dit jaar af om nog nauwer te gaan samenwerken.

Het aantal plofkraken steeg van 56 in 2015 naar 79 in 2016. Doordat criminelen daarbij steeds vaker vaste explosieven inzetten (43%), neemt de kans op ongelukken toe. Het Openbaar Ministerie neemt deze gevaarzetting inmiddels mee in hogere strafeisen.

De banken hebben de afgelopen jaren veel geïnvesteerd in preventieve en repressieve maatregelen. Naast maatregelen om te voorkomen dat een plofkraak plaatsvindt, is ook ingezet op maatregelen die de opsporing van de daders vergemakkelijkt, zoals het direct alarmeren van de politie, cameradetectie en inktsystemen. De praktijk heeft de afgelopen jaren uitgewezen dat extra aandacht en inzet van de politie direct leidt tot een daling van het aantal plofkraken. Daarom is het essentieel dat de opsporingscapaciteit ook in een volgende kabinetsperiode minimaal op peil blijft.

Dilemma

Zolang er in de samenleving behoefte is aan contant geld hebben banken de maatschappelijke verantwoordelijkheid om geld via automaten bereikbaar te houden. Wel gaan banken, in overleg met maatschappelijke organisaties, kijken hoe de behoefte aan contant geld verder kan worden verminderd.