Aan de slag voor de klas: Banken, verzekeraars en onderwijs helpen werknemers overstappen naar het onderwijs

11 februari 2019
Werknemers van banken en verzekeraars die een (gedeeltelijke) overstap naar het onderwijs overwegen, kunnen rekenen op hulp van hun werkgevers en het onderwijs. De Nederlandse Vereniging van Banken, het Verbond van Verzekeraars, de PO-Raad, VO-raad, MBO Raad, Vereniging Hogescholen, Vereniging van Universiteiten (VSNU) en het ministerie van OCW tekenden vandaag het convenant ‘Aan de slag voor de klas’. Daarmee dragen ze bij aan het oplossen van het lerarentekort.

In januari publiceerde het ministerie van OCW nieuwe cijfers waaruit blijkt dat het tekort aan leraren nog steeds groot is en in alle onderwijssectoren verder oploopt. Voor de komende jaren wordt het tekort geraamd op ruim 4000 leraren in het basisonderwijs en een kleine 1000 leraren in het voortgezet onderwijs. Ook het mbo kampt met een docententekort, vooral in de techniek- en zorgopleidingen.

 

De ondertekenaars werken samen om geïnteresseerde en mogelijk boventallige medewerkers van banken en verzekeraars te begeleiden bij de (gedeeltelijke) overstap naar een baan als leraar en hen zo een nieuw carrièreperspectief te bieden. Met een oriëntatietraject kunnen geïnteresseerde werknemers van banken of verzekeraars onderzoeken of zij geschikt zijn voor het vak docent. Vervolgens worden ze met een op maat gemaakt opleidingstraject voorbereid op een nieuwe carrière in het onderwijs.

Deze grootschalige samenwerking bouwt voort op eerdere regionale initiatieven, waarbij onder andere al de Rabobank, Nationale-Nederlanden, a.s.r. en de Volksbank betrokken waren, met als doel de samenwerking naar een landelijk niveau te tillen.

Ondertekening convenant Aan de slag voor de klas financiele sector onderwijssector

Chris Buijink, voorzitter Nederlandse Vereniging van Banken

“Voor ons snijdt het mes aan twee kanten. Enerzijds hebben we als banken natuurlijk belang bij excellent onderwijs en een lerarentekort helpt daar niet bij. Anderzijds daalt de werkgelegenheid in onze sector al jaren en onder andere door digitalisering voorzien we dat die trend ook in de komende jaren doorzet. Als wij onze medewerkers dus kunnen interesseren voor een mogelijke carrière als zij-instromer in het onderwijs helpen we én het lerarentekort te verkleinen én bieden we onze werknemers extra perspectief. Zo kunnen we bijdragen aan de wendbaarheid en de vitaliteit van medewerkers op de arbeidsmarkt.”