Wonen
16 april 2018
2 minuten

Aflossingsvrije hypotheek? Breng je financiële situatie nu al in kaart!

Huizenbezitters met een aflossingsvrije hypotheek doen er verstandig aan om nu al na te denken over het moment dat de hypotheek afloopt. Dat zei Eelco Dubbeling, directeur van de Nederlandse Vereniging van Banken, in gesprek met het consumentenprogramma Radar.

Daarbij is het goed om rekening te houden met een drietal ontwikkelingen. Als de hypotheek verlengd kan worden, dan kunnen de maandlasten stijgen doordat bij een nieuwe hypotheek minimaal 50% van de marktwaarde van de woning moet worden afgelost. Ook het wegvallen van de hypotheekrenteaftrek na 30 jaar en een eventuele inkomensdaling als gevolg van pensionering kunnen gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van de hypotheek en de mogelijkheid om die te verlengen. ‘Om mogelijke problemen in de toekomst voor te zijn is het goed om nu al maatregelen te nemen door bijvoorbeeld te beginnen met sparen of aflossen’, aldus Dubbeling.

Banken vinden het belangrijk dat klanten zich tijdig kunnen voorbereiden op potentiele kwetsbaarheden aan het eind van de looptijd van hun aflossingsvrije hypotheek. Het wegvallen van de hypotheekrenteaftrek na 30 jaar en een eventuele inkomensdaling als gevolg van pensionering kunnen gevolgen hebben voor de betaalbaarheid van de hypotheek en de mogelijkheid om die te verlengen. Daarom benaderen banken klanten actief om de mogelijke gevolgen van het aflopen van de aflossingsvrije hypotheek in kaart te brengen zodat klanten niet voor verrassingen komen te staan. Op die manier kunnen woningbezitters zo nodig tijdig maatregelen nemen.

Uit cijfers van De Nederlandse Bank blijkt dat de Nederlandse hypotheekschuld voor 55 % bestaat uit aflossingsvrije leningen en beleggingshypotheken. DNB verwacht dat tussen 2035 tot 2038 voor ruim 700 duizend huishoudens de aflossingsvrije lening afloopt en hun recht op hypotheekrenteaftrek eindigt. Dit betekent echter niet dat iedereen met een aflossingsvrije hypotheek ook in de problemen komt aan het eind van de looptijd. Een deel van de huishoudens heeft voldoende spaargeld om de hypotheek af te lossen, kan een nieuwe hypotheek afsluiten, of is van plan om het huis te verkopen. 

Toch is er ook een kwetsbare groep die bijvoorbeeld niet gespaard heeft of waarvan het inkomen, bijvoorbeeld door pensionering, onvoldoende is voor een nieuwe hypotheek. Banken werken op dit moment in NVB-verband en in afstemming met de toezichthouders aan een gezamenlijke en eenduidige indeling van hun hypotheekklanten zodat we over de hele linie een beter inzicht krijgen in de omvang van de groep klanten die mogelijk risico’s lopen. Op die manier kunnen banken woningbezitters nog gerichter helpen.