17 maart 2017
1 minuut

Denk mee over de duurzaamheidsagenda van de bankensector!

Iedereen kan nu meepraten over de bijdrage die de bankensector kan leveren aan het realiseren van de Sustainable Development Goals (SDG’s) in Nederland. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) opent hierover vandaag een online consultatie.

De consultatie is inmiddels gesloten

Daaraan kunnen zowel individuen als organisaties deelnemen. Chris Buijink, voorzitter van de NVB: "Om de wereldwijde doelen voor verduurzaming te bereiken, is samenwerking nodig met overheid, bedrijfsleven en particuliere klanten. Met deze consultatie willen wij anderen betrekken bij onze beleidsvorming. Daarnaast hopen we tot nieuwe samenwerkingsverbanden te komen."

Basis voor deze consultatie is het discussiestuk dat de NVB eerder heeft gepubliceerd. Hierin staan ideeën over wat Nederlandse banken nog meer kunnen en willen doen om de duurzaamheidsdoelen in ons land te helpen realiseren. Deze ideeën hebben onder andere betrekking op de verduurzaming van woningen, het stimuleren van circulaire bedrijven en het terugdringen van klimaatrisico’s.

In 2015 hebben de Verenigde Naties de Sustainable Development Goals (SDG’s) gelanceerd. Het bedrijfsleven is wereldwijd gevraagd om bij te dragen aan de realisatie daarvan. De bankensector heeft die uitdaging gezamenlijk opgepakt. Met deze consultatie wil de NVB iedereen de kans bieden om mee te denken. Dat kan via het formulier op deze website tot en met 30 mei 2017.

In juni presenteert de NVB een eerste inventarisatie van de inzendingen. Een uitgebreidere reactie volgt na de zomer. Hierin zal de NVB inhoudelijk reageren op de inbreng van de deelnemers en aangeven welke vervolgstappen zij wil nemen.