9 oktober 2013
1 minuut

Dialoogbijeenkomst: Financierbaarheid van zorginstellingen

Hoe kunnen we ziekenhuizen en andere zorgaanbieders in de Cure-sector nu en in de toekomst financierbaar houden? Die vraag stond centraal bij de eerste dialoogbijeenkomst van de Nederlandse Vereniging van Banken op dinsdag 8 oktober 2013 in Pulchri Studio in Den Haag.

Onder leiding van avondvoorzitter Anouschka Laheij gingen bestuurlijke vertegenwoordigers van zorgverzekeraars, banken, overheid en zorgaanbieders met elkaar in debat over de invloed van veranderingen in de zorgsector op de financierbaarheid. Tijdens de discussie kwamen belangrijke uitdagingen aan de orde, zowel op de korte als de lange termijn.

Zo werd besproken wat er moet gebeuren om te voorkomen dat bij zorginstellingen een tekort aan werkkapitaal optreedt, iets dat in het uiterste geval kan leiden tot een faillissement. Maar ook de vraag wat er moet gebeuren om de toegang tot lang vreemd vermogen voor zorginstellingen te waarborgen, kwam aan bod.

De belangen zijn niet voor alle partijen gelijk, wat leidde tot een goede en op punten stevige discussie. De gedeelde conclusie van deze avond was evenwel dat alle spelers vanuit hun rol willen en moeten bijdragen aan de oplossing. Afgesproken is om dit thema op de bestuurlijke agenda te houden. De NVB zal namens de banken deelnemen aan die discussie.