Advisory Panel on Responsible Banking

Wie kunnen cases aandragen voor het Advisory Panel on Responsible Banking?

Organisaties met een direct of indirect belang bij responsible banking, zoals vakbonden, ngo’s en banken.


In het kort: aan welke criteria moet een case voldoen om in behandeling te worden genomen door het Advisory Panel?
 • De case gaat over financiële dienstverlening, met een focus op corporate lending en projectfinanciering.
 • De case behoeft geen mediation of tussenkomst van het panel; dit valt buiten het mandaat van het panel.
 • De case is gerelateerd aan responsible banking in de geest van de  OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights.
 • De cases zijn gebaseerd op financiële dienstverlening van een of meer deelnemende  banken. Het Panel zal een bank informeren wanneer er een case wordt besproken waar de bank bij betrokken is.
 • In het algemeen is het doel dat de geselecteerde cases meerdere uitdagingen bevatten die de financiële sector aangaan. De keuze van de cases is gedeeltelijk afhankelijk van de relevantie voor de sector. De selectie van de cases wordt gebaseerd op het aantal andere vergelijkbare cases die gerelateerd zijn aan de financiële sector die vaak voorkomen in landen of sectoren, de waarschijnlijkheid om tot een helder advies te komen, klantentoestemming en de belangen van de betrokken stakeholders.
In het kort: hoe werkt het aandragen van een case?

Een case voorleggen aan het Advisory Panel kan via het mailadres: advisorypanel@nvb.nl.

In uw mail vermeldt u:

 • De context van deze case: wat zijn de omstandigheden en wat is het dilemma, inclusief een beschrijving van de sector en/of het land waar dit dilemma aan gerelateerd is.
 • De relatie tussen de case en responsible banking, in het licht van de OESO-richtlijnen en de UN Guiding Principles on Business and Human Rights. Ander ondersteundend materiaal kan ook ingediend worden zoals de Equator Principles of ander publiek beleid van de banken.
 • Relevantie: in hoeverre de financiële sector in zijn geheel volgens u kan leren van deze case. Idealiter wordt de case ondersteund door voorbeelden van vergelijkbare situaties of argumenten waarom deze case toekomstige vergelijkbare cases ondersteunt in de portefeuilles van de deelnemende banken met een specifieke focus op een land of sector.
 • Contactgegevens van een contactpersoon. De case kan niet anoniem worden ingediend.

In het kort: hoe ziet de procedure eruit?
 • Het Advisory Panel informeert de contactpersoon binnen zeven dagen na ontvangst van de case.
 • Het Advisory Panel laat de contactpersoon na twee maanden weten of de case in behandeling wordt genomen.
 • Is de case in behandeling genomen? Dan wordt die binnen 4 maanden geëvalueerd door het panel en vertaald naar een advies voor een land of sector. Dit advies wordt gedeeld via de website van de NVB.

Voor meer informatie over het Advisory Panel on Responsible Banking, kunt u contact opnemen met Maryse Hazelzet, hazelzet@nvb.nl