Ondernemen Financieren
2 minuten

Gedragscode Kleinzakelijke Financiering

Kleinzakelijke klanten hebben andere financieringsbehoeften dan consumenten, maar beschikken vaak niet over de financiële kennis en ervaring van grotere ondernemingen. De Gedragscode Kleinzakelijke Financiering stelt minimumnormen voor banken bij de dienstverlening aan kleinzakelijke klanten. In de Gedragscode - ontwikkeld door de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) - staat wat kleinzakelijke klanten van hun bank mogen verwachten tijdens de belangrijke momenten van het financieringsproces.

Highlights
  • Door middel van de Gedragscode Kleinzakelijke Financiering stellen banken minimumnormen voor de dienstverlening aan kleinzakelijke klanten die een financiering zoeken of zijn aangegaan.
  • De Gedragscode schept duidelijkheid voor kleinzakelijke klanten die op zoek zijn naar financiering of een financiering aangaan, maar ook gedurende de looptijd van een lening of een krediet. Op deze manier weten klanten beter waar zij aan toe zijn en waar zij hun bank op kunnen aanspreken. Dat moet zorgen voor meer duidelijkheid en zekerheid in de dienstverlening van banken en voor een sterkere positie voor ondernemers.
  • De Gedragscode gaat in op 1 juli 2018. Alle banken die lid zijn van de NVB en actief zijn op gebied van kredietverlening aan dit segment houden zich aan de Gedragscode.
  • De Gedragscode is van toepassing op financieringsaanvragen van ondernemers met een omzet tot €5.000.000. Aanvragen van ondernemers met een hogere omzet of financieringen van vóór 1 juli 2018, vallen buiten deze Gedragscode.
  • De Gedragscode stelt normen voor zowel de precontractuele als contractuele fase. Het handelen van de bank en klant in de Oriëntatiefase, Aanvraagfase en Beheerfase staan in de Gedragscode. Onderdeel van de Beheerfase zijn bijzonder beheer en klachten- en geschillenbeslechting.
  • De Gedragscode gaat onder andere over duidelijke informatieverstrekking van de bank aan de klant. In de oriëntatiefase geven banken heldere informatie over de voor- en nadelen van verschillende financieringsvormen. Bij een aanvraag laat de bank de klant weten hoe lang de beoordeling ongeveer zal duren. Bij een afwijzing motiveert de bank haar besluit. Ook geeft de bank inzicht in rente, aflossing en kosten van een financiering.
  • De Gedragscode biedt tevens toegang tot een nieuw opgericht geschillenloket bij het Klachteninstituut Financiële Dienstverlening (Kifid). Dit loket voorziet in onafhankelijke en laagdrempelige geschillenbeslechting voor kleinzakelijke klanten. Klanten waarop de Gedragscode van toepassing is kunnen een eventueel geschil met de bank – mits de interne klachtenprocedure bij de bank is doorlopen – voorleggen aan de geschillenbeslechter.

Indicatie krijgen over uw financieringsaanvraag?

In een paar eenvoudige stappen een indicatie krijgen of uw financieringsaanvraag onder de code valt? Klik hier.

Wat houdt de Gedragscode in?

Wat kunt u als ondernemer van uw financier verwachten?