Financiële Poort

Over de Financiële Poort

De Nederlandse financieel-economische sector wordt beschouwd als één van de pijlers van de nationale economie. Financiële Poort – gehouden in Nieuwspoort in Den Haag – is een interactieve bijeenkomst die jaarlijks wordt gehouden.

Centraal staat elke keer een actueel politiek-financieel thema, bezien vanuit een breder maatschappelijk perspectief. Bij Financiële Poort spreken niet alleen topbestuurders van ondernemingen. Maar ook (oud)politici, topambtenaren, wetenschappers, journalisten, toezichthouders en directeuren van maatschappelijke organisaties. Daarnaast biedt Financiële Poort volop ruimte voor een prikkelende dialoog met bezoekers. Financiële Poort is een initiatief van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB).