Financiële educatie
3 minuten

Financiële educatie

Wereldwijd hebben twee miljard mensen geen toegang tot een bankrekening of andere bancaire diensten zoals kredietverlening. Het vergroten van de toegankelijkheid van financiële diensten zodat mensen kunnen deelnemen aan het economisch verkeer, in het Engels ‘financial inclusion’, is belangrijk.

Naast toegang tot bankdiensten zijn ook goede wet- en regelgeving, een concurrerende markt én financiële educatie voorwaarden voor financial inclusion. In Nederland, waar 99% van de bevolking een bankrekening heeft, wordt aan de meeste voorwaarden ruimschoots voldaan. Toch is er in ons land voor wat betreft financiële educatie nog steeds verbetering mogelijk. Nederlandse banken zetten zich daarom in om de financiële kennis en vaardigheden van met name kinderen en jongeren te vergroten.

Financiele educatie figuur 1
Financiële educatie

Financiële educatie wordt steeds belangrijker. De invloed van reclame op bestedingen, de trend dat de overheid steeds meer financiële beslissingen overlaat aan burgers en het huidige digitale tijdperk waarin betalingen steeds meer via ‘plastic geld’ verlopen, zorgen ervoor dat geldzaken ingewikkelder worden. Het is noodzakelijk om leerlingen daarop voor  te bereiden. De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) hecht daarom groot belang aan  financiële educatie, zodat kinderen verstandig leren omgaan met geld. Door ze al jong financieel bewust te maken, wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.

Financiele educatie figuur 2
Primair onderwijs: Bank voor de klas

Bank voor de klas is een financieel gastlesprogramma georganiseerd door banken voor leerlingen van groep zes, zeven en acht van de basisschool. De lessen hebben als doel leerlingen te leren omgaan met geld. Aan de hand van verschillende onderwerpen rondom het thema geld (zoals sparen, zakgeld en lenen) worden leerlingen financieel bewuster gemaakt. Hiermee wordt de basis gelegd voor financiële zelfredzaamheid op volwassen leeftijd.

Financiele educatie figuur 3
Cash Quiz

Met de Cash Quiz leren kinderen tijdens de gastles onder begeleiding van enthousiaste bankmedewerkers spelenderwijs omgaan met geld. Leren is leuk staat centraal in de Cash Quiz waarbij de vier leerdoelen, gebaseerd op het NIBUD onderzoek (Schors, A. van der & Wassink, A. Nibud kinderonderzoek, Onderzoek naar basisschoolkinderen en hun geldzaken. Nibud, 2013), aan bod komen. Het gaat om: ken je geldbezit, ken je geldgrenzen, ken je geldmogelijkheden en ken de wereld van het geld. Het Bank voor de klas programma heeft geleid tot een toename van de financiële kennis en het bewustzijn onder jongeren.

Financiele educatie figuur 4
Voortgezet onderwijs: Ik en Geld

Voor het voortgezet onderwijs is het lesprogramma Ik en Geld ontwikkeld. Dit lespakket bestaat uit vijf interactieve lessen van ongeveer 50 minuten per les die gaan over thema’s als: mijn leefstijl, mijn inkomsten, mijn uitgaven, mijn bankzaken en mijn toekomst. Het programma is in 2012 gestart met 50 interactieve lessen en gestegen naar meer dan 2.000 interactieve lessen in vier jaar tijd. Er bestaat grote behoefte in het voortgezet onderwijs aan een goede financiële educatie methode. De methode Ik en Geld voorziet in deze methode en sluit aan op het vak economie en de belevingswereld van jongeren.

Financiele educatie figuur 5
Internationaal

Op Europees niveau participeren 28 landen in financiële educatie programma’s in de Europese Week van het Geld, naar het voorbeeld van Nederland. Met het voorzitterschap van de International Banking Federation retail werkgroep heeft Nederland mede gezorgd voor de ontwikkeling van High-level Principles on Financial Inclusion.

Conclusie

Banken leveren een grote bijdrage aan financiële educatie, omdat zij het belangrijk vinden dat klanten geldbewust zijn. Daarnaast zijn banken natuurlijk ook gebaat bij financieel onderlegde klanten. Dit doen zij gezamenlijk via de NVB. De Nederlandse Week van het geld, een initiatief van Wijzer in geldzaken, heeft navolging gekregen in de vorm van de European Money Week.