Wie besluit over de digitale euro?

De digitale euro (CBDC) is er nog niet. Maar de kans is groot dat hij er komt. Wie besluit eigenlijk over de digitale euro? Bij wie liggen straks de regulering en het toezicht? De digitale euro is een politiek besluit, vinden Nederlandse banken. Banken delen hun expertise en geven advies. Lees er hier meer over.

Wie besluit over een publieke digitale euro?

 • Op 28 juni 2023 heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel gepubliceerd dat de introductie van de digitale euro mogelijk maakt. 
 • In het wetsvoorstel valt te lezen dat de goedkeuring van het wetsvoorstel uiteindelijk een politiek besluit is dat genomen moet worden door het Europese Parlement en de Europese Raad. Na goedkeuring is het aan de Europese Centrale Bank (ECB) om te bepalen of en wanneer de introductie van de digitale euro plaatsvindt.
 • Banken hebben geen stem in de besluitvorming of de digitale euro er komt of niet. Wel geven we advies, staan we open voor discussie en delen we onze expertise. De keuze voor een publieke digitale euro is een politieke keuze, is ons standpunt. Lees hier onze reactie op het wetsvoorstel.

Hoe zit het met toezicht en regulering van de publieke digitale euro?

Een digitale euro (CBDC) zou een nieuw, wettig betaalmiddel zijn voor de eurozone. De digitale euro zal net als de ‘gewone’ euro vallen onder het monetaire beleid van het Europese Stelsel van centrale banken. Het toezicht komt dan te liggen bij de ECB.

De ECB geeft nu al de ‘gewone’ (chartale) euro uit. Contant geld wordt echter steeds minder gebruikt. Geld op bankrekeningen (‘giraal geld’) is privaat geld, waarvoor de bank verantwoordelijk is. De ECB vindt een (publieke) digitale euro een noodzakelijke aanvulling op de chartale euro. De toegang tot digitaal publiek geld vermindert de afhankelijkheid van privaat geld en vergroot de zekerheid van mensen tot toegang tot geld van de centrale bank, is de overweging.

Hoe ziet de toekomst van de digitale euro eruit?   

Centrale banken onderzochten hoe zo’n digitale euro er precies uit zou moeten zien. In oktober 2023 valt het besluit of de ECB verdere voorbereidingen gaat treffen voor het introduceren van de digitale euro. Gaan die voorbereidingen door, dan duurt het waarschijnlijk nog enkele jaren voordat consumenten en bedrijven hem kunnen gebruiken. Meer weten over het gebruik van de digitale euro?
Lees ‘Hoe gebruikt u de digitale euro?

Standpunten van banken in het kort

 • Banken zijn voorstander van vernieuwing en verbetering van de Europese betalingsinfrastructuur. Een digitale euro – ook wel: central bank digital currency (CBDC) – kan zeker bijdragen aan een sterke internationale rol van de euro.
 • Belangrijk is wel dat de doelen van een digitale euro helder zijn.
 • De Nederlandse Vereniging van Banken is namens banken breed in dialoog over de digitale euro.


Meer weten of benieuwd naar wat banken vinden?

Inhoud:

1. Mogelijke doelen van een publieke digitale euro

 • Alternatief voor global stablecoins en buitenlandse digitale centrale-bankmunten
 • Ondersteuning voor internationale rol van de euro
 • Aanvulling op – of vervanging van – munten en bankbiljetten
 • Betalingsverkeer van en naar andere valuta’s faciliteren
 • Programmeerbaar geld mogelijk maken
 • Achtervang voor bestaande betaalinfrastructuur
 • Financiële inclusie bevorderen


2. Randvoorwaarden voor het inpassen van een publieke digitale euro in het financiële stelsel

 • Financiële stabiliteit gewaarborgd
 • Innovaties in de betaalinfrastructuur aanvullen en stimuleren
 • Een duidelijk governance-raamwerk
 • Een kostenefficiënte oplossing en betrokkenheid van de private sector
 • Een veilige, efficiënte en robuuste  betaalinfrastructuur

Tweede Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Mahir Alkaya (SP)
(juni 2021)
Alkayla: “Wat je drijfveer is en welke doelen worden nagestreefd, hebben invloed op de ontwerpkeuzes die ongetwijfeld voorliggen. Zonder een brede politieke discussie kunnen Nederlandse vertegenwoordigers niet goed deelnemen aan het gesprek in Brussel en Frankfurt over de praktische uitwerkingen en experimenten met de digitale euro.”

De Vries: “Commerciële banken moeten meedoen aan het debat over de digitale euro. Ze kunnen niet aan de zijlijn staan.”

Meer lezen over hun Eindrapport centrale bankgeld, zie: Publieke digitale euro? Tweede Kamerleden pleiten in rapport voor breed politiek debat.