Wat vinden banken van de digitale euro?

Nederlandse banken zijn voorstander van vernieuwing en verbetering van de Europese betalingsinfrastructuur. We verwelkomen de studies van centrale banken naar het hoe en waarom van een digitale euro. De nieuwe munt moet aantoonbare meerwaarde hebben, vinden banken. Lees wat banken vinden en wat de rol van de sector kan zijn.

Wat is de status van het debat over de publieke digitale euro?

 • Het internationale debat over digitaal centralebankgeld (CBDC) raakte in een stroomversnelling vanwege de mogelijke invoering van private stablecoins als betaalmiddel, zoals Libra. Veel centrale banken wereldwijd doen nu onderzoek naar publieke digitale munten.
 • Ook de oorlog in Oekraїne versnelde het denken over strategische autonomie en de afhankelijkheid van niet-Europese partijen.
 • De Europese Centrale Bank (ECB) en nationale centrale banken in de eurozone onderscheidden diverse scenario’s waarin een digitale euro een rol kan spelen. De ECB Governing Council besluit in oktober 2023 over de ‘ontwerpkeuzes’ van de nieuwe munt. Er is nog geen definitief besluit over de daadwerkelijke introductie.

Wat vinden banken van de digitale euro?

Banken zijn voorstander van innovatie en verbetering van de Europese betalingsinfrastructuur. Ook maken banken zich sterk voor een veilig, toegankelijk en (kosten)efficiënt betalingsverkeer. De digitale euro is een fundamentele wijziging van het monetaire stelsel in de eurozone. Met gevolgen voor de betalingsinfrastructuur en daarmee voor de consument.

Er zijn veel ideeën over de mogelijke doelen van een digitale euro. De vormgeving van de munt – en daarmee de eventuele gevolgen voor het financiële stelsel – hangt sterk af van de keuzes in die doelen. Lees meer over ‘Waarom een digitale euro?’

Banken staan open voor discussie en experimenten om de digitale euro in te passen in de betalingsinfrastructuur. De digitale euro wel meerwaarde hebben, vinden banken. Om die te beoordelen, heeft de NVB een aantal uitgangspunten voor het ontwerp van de digitale euro. De digitale euro moet:

 • Voldoende aantoonbare meerwaarde hebben voor consumenten en bedrijven.
 • Waarde toevoegen aan het Nederlandse betaallandschap en innovatie bevorderen.
 • Naast private middelen bestaan en deze niet verdringen.
 • Concrete en aantoonbare invulling geven aan de beleidsdoelstellingen van de ECB.

Wat doen banken met de digitale euro?

Banken bieden al een betrouwbare, veilige en efficiënte betaalinfrastructuur. Deze kennis delen de banken graag, zodat de digitale euro voldoende meerwaarde krijgt. Daarnaast wordt de banken waarschijnlijk een belangrijke rol toebedeeld bij de distributie (het aanbieden van de betaalfunctionaliteit) van de digitale euro. Consumenten hebben geen direct contact met de centrale bank, maar vooral met hun huidige bank.
Lees meer over ‘Hoe gebruikt u de digitale euro?’

Standpunten van banken in het kort

 • Banken zijn voorstander van vernieuwing en verbetering van de Europese betalingsinfrastructuur.
 • Een digitale euro – ook wel: central bank digital currency (CBDC) – kan zeker bijdragen aan een sterke internationale rol van de euro. Belangrijk is wel dat de doelen van een digitale euro helder zijn.
 • De Nederlandse Vereniging van Banken is namens banken breed in dialoog over de digitale euro.


Meer weten of benieuwd naar wat banken vinden?

Inhoud:

1. Mogelijke doelen van een publieke digitale euro

 • Alternatief voor global stablecoins en buitenlandse digitale centrale-bankmunten
 • Ondersteuning voor internationale rol van de euro
 • Aanvulling op – of vervanging van – munten en bankbiljetten
 • Betalingsverkeer van en naar andere valuta’s faciliteren
 • Programmeerbaar geld mogelijk maken
 • Achtervang voor bestaande betaalinfrastructuur
 • Financiële inclusie bevorderen


2. Randvoorwaarden voor het inpassen van een publieke digitale euro in het financiële stelsel

 • Financiële stabiliteit gewaarborgd
 • Innovaties in de betaalinfrastructuur aanvullen en stimuleren
 • Een duidelijk governance-raamwerk
 • Een kostenefficiënte oplossing en betrokkenheid van de private sector
 • Een veilige, efficiënte en robuuste  betaalinfrastructuur

Whitepapers Digitale Euro

De NVB publiceerde een viertal whitepapers over de digitale euro. Hieronder vindt u de whitepapers:

4. Het belang van een duidelijk wettelijk kader voor een digitale euro

Download whitepaper
Nederlandse banken zijn voor vernieuwing en verbetering van de Europese betalingsinfrastructuur. Van groot belang voor een digitale euro is een duidelijk wettelijk kader, betoogt Bart Bierens senior legal counsel van Rabobank en hoogleraar banking law & financial regulation aan de Radboud Universiteit. Bierens gaat in ons vierde whitepaper over de digitale euro in op een aantal juridische aspecten, op de plek van de nieuwe munt in (inter)nationale wetgeving en op de rol van banken.
Whitepaper Digitale Euro 4 cover

Met medewerking van Havi Kurda, Joris Dekker (ABN AMRO); Rob Stofberg, Teunis Brosens (ING); Edwin Sanders, Menno Middeldorp, Wim Boonstra, Harro Janssen, Wouter van Eijkelenburg (Rabobank); Robert Renskers (Volksbank), Gijs Boudewijn, Marnix Blom (Betaalvereniging), Angela Paparo, Paul van Kempen, Maurits de Nerée tot Babberich (NVB).

3. Wat zijn de kansen van de digitale euro voor innovatie in het betaallandschap?

Download whitepaper
Nederlandse banken zijn voor vernieuwing en verbetering van de Europese betalingsinfrastructuur.

NVB Whitepaper Digitale euro no.3 Innovatieve toepassingen


Auteur namens de Nederlandse banken: Joris Dekker, market infrastructures expert (ABN AMRO).
M.m.v.: Havi Kurda (ABN AMRO); Teunis Brosens, Rob Stofberg (ING); Edwin Sanders, Menno Middeldorp, Bart Bierens, Harro Janssen, Wim Boonstra, Wouter van Eijkelenburg (Rabobank);  Robert Renskers (Volksbank), Gijs Boudewijn, Marnix Blom (Betaalvereniging), Angela Paparo, Paul van Kempen, Maurits de Nerée tot Babberich (NVB).

2. Waar is het fundamentele (politieke) debat over publiek en privaat?

Download whitepaper
Is de retailvariant van de digitale euro het enige en het juiste antwoord op private stablecoins en buitenlandse centrale bankmunten?
Cover Whitepaper publieke digitale euro no2

Auteur namens de Expertpool Central Bank Digital Currencies van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) Teunis Brosens, Head Economist for Digital Finance & Regulation, ING.
Co-auteurs
Havi Kurda, Joris Dekker (ABN AMRO); Rob Stofberg (ING); Edwin Sanders, Menno Middeldorp, Bart Bierens, Harro Janssen, Wim Boonstra, Wouter van Eijkelenburg
(Rabobank); Robert Renskers (Volksbank), Gijs Boudewijn, Marnix Blom (Betaalvereniging), Angela Paparo, Paul van Kempen, Maurits de Nerée tot Babberich (NVB).

1. Waarom de wholesale digitale euro er zeker moet komen

Download whitepaper
Antwoorden op de vraag hoe de digitale euro (CBDC) de internationale positie van de euro kan versterken.

Auteur namens de Expertpool Central Bank Digital Currencies van de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) Wim Boonstra, speciaal adviseur en econoom bij RaboResearch Global Economics & Markets en bijzonder hoogleraar Economische en Monetaire Politiek aan de Vrije Universiteit in Amsterdam (2022).
Co-auteurs
Havi Kurda, Joris Dekker (ABN AMRO); Rob Stofberg, Teunis Brosens (ING); Edwin Sanders, Menno Middeldorp, Bart Bierens, Harro Janssen Wouter van Eijkelenburg (Rabobank); Robert Renskers (Volksbank), Gijs Boudewijn, Marnix Blom (Betaalvereniging), Angela Paparo, Paul van Kempen, Maurits de Nerée tot Babberich (NVB).