Wat is een digitale euro?

Een digitale euro is een elektronische euro. Een wettig betaalmiddel, uitgegeven door de centrale bank. De munt bestaat alleen digitaal - dus niet uit munten en bankbiljetten. De digitale euro is er nog niet voor het grote publiek, maar komt wel steeds dichterbij. Lees hier wat de digitale euro betekent.

Wat is een digitale euro?

 • Een euro die alléén maar digitaal bestaat en die wordt uitgegeven door de Europese Centrale Bank (ECB). Ook wel: digitaal centralebankgeld of central bank digital currency (CBDC). Een digitale euro heeft dezelfde waarde als de gewone – chartale - euro.
 • Kenmerk van de digitale euro is dat het een directe claim is op de centrale bank (overheid). Die is verantwoordelijk voor deze digitale munt. Een publieke digitale euro dus.
 • Geld op bankrekeningen is eigenlijk privaat geld, waarvoor de bank verantwoordelijk is. Een claim van de rekeninghouder op de bank. De distributie van de digitale euro – zorgen dat u ermee kunt betalen – zal echter gebeuren door banken en betaalinstellingen.

Wie zijn betrokken bij de digitale euro?

Het eurosysteem. Dat zijn de nationale centrale banken die de euro voeren. In Nederland is dat De Nederlandsche Bank (DNB). Centrale banken zijn namens de overheid verantwoordelijk voor financiële stabiliteit. En voor efficiënt, betrouwbaar en toegankelijk betalingsverkeer.

De centrale banken onderzoeken nu of die (publieke) digitale euro moet komen. Dus een digitale euro ook voor huishoudens en ondernemers. Niet als vervanging, maar als aanvulling op contant geld (‘chartale’ euro) dat steeds minder wordt gebruikt. En als aanvulling op het geld op betaal- en spaarrekeningen bij banken.

Wat betekent een digitale euro?

De digitale euro komt niet op een gewone betaal- of spaarrekening bij een bank. De munt krijgt (deels) een eigen digitale infrastructuur en distributie (manier van verstrekken). Wellicht kunt u de digitale munt straks toch als cash opnemen uit een geldautomaat. Dat onderzoeken de centrale banken in de eurozone nu allemaal. Meer weten over het gebruik van de digitale euro?
Lees ‘De digitale euro gebruiken’.

Wanneer komt de digitale euro?

Een digitale euro vergt veel voorbereiding. Vanuit de Europese politiek en de snelle, wereldwijde digitale ontwikkelingen onderzoeken centrale banken nu hoe een digitale euro eruit zou kunnen zien. Experimenten moeten inzicht geven in de technologische haalbaarheid van ontwerpkeuzes voor de digitale euro.

Eind 2023 is de eerste onderzoeksfase klaar. Dan besluiten de centrale banken of het onderzoek naar de digitale euro een nieuwe fase ingaat. Om de digitale euro te kunnen uitgeven, is een Europees wetsvoorstel nodig. De behandeling daarvan kan mogelijk nog enkele jaren in beslag nemen. De digitale euro echt gebruiken, kan hoogstwaarschijnlijk niet eerder dan in 2026. En dan mogelijk alleen in bepaalde situaties, zoals online betalen.

 

Wat zijn de voordelen van een digitale euro?

Er zijn veel meer digitale valuta, uitgegeven door verschillende partijen. Een voorbeeld zijn de private stablecoins – betaalmiddelen van bedrijven en niet van overheden. Ook zijn er cryptovaluta, zoals de bitcoin. De digitale euro is digitaal centralebankgeld en verschilt van private stablecoins en cryptovaluta:

 • Een digitale euro heeft dezelfde waarde als de chartale euro. Veel andere digitale munten zijn afhankelijk van marktontwikkelingen.
 • Een digitale euro is niet van een commerciële partij. Maar wordt uitgegeven door centrale banken (overheid).
 • Een digitale euro valt binnen de eurozone. De munt is bedoeld om het monetaire stelsel in de eurozone stabieler te maken nu er wereldwijd meer digitale valuta worden ontwikkeld.

Standpunten van banken in het kort

 • Banken zijn voorstander van vernieuwing en verbetering van de Europese betalingsinfrastructuur. Een digitale euro – ook wel: central bank digital currency (CBDC) – kan zeker bijdragen aan een sterke internationale rol van de euro en meer autonomie van de Europese Unie.
 • Belangrijk is wel dat de doelen van een digitale euro helder zijn. Ook moet de digitale euro echte meerwaarde bieden ten opzichte van bestaande private betaalmiddelen.
 • De Nederlandse Vereniging van Banken is namens banken breed in dialoog over de digitale euro.


Meer weten of benieuwd naar wat banken vinden?

Inhoud:

1. Mogelijke doelen van een publieke digitale euro

 • Alternatief voor global stablecoins en buitenlandse digitale centrale-bankmunten
 • Ondersteuning voor internationale rol van de euro
 • Aanvulling op – of vervanging van – munten en bankbiljetten
 • Betalingsverkeer van en naar andere valuta’s faciliteren
 • Programmeerbaar geld mogelijk maken
 • Achtervang voor bestaande betaalinfrastructuur
 • Financiële inclusie bevorderen


2. Randvoorwaarden voor het inpassen van een publieke digitale euro in het financiële stelsel

 • Financiële stabiliteit gewaarborgd
 • Innovaties in de betaalinfrastructuur aanvullen en stimuleren
 • Een duidelijk governance-raamwerk
 • Een kostenefficiënte oplossing en betrokkenheid van de private sector
 • Een veilige, efficiënte en robuuste  betaalinfrastructuur