Waarom een digitale euro?

Een digitale euro moet Europa minder afhankelijk maken van (digitale munten van) niet-Europese partijen. Moet de toegang tot publiek geld veiligstellen en een aanvulling zijn op de ‘gewone’ – chartale – euro in het dagelijks gebruik. Dat is wat de centrale banken voor ogen hebben met de digitale euro. Lees hier waarom wordt gewerkt aan een digitale euro.

Waarom een digitale euro?

Mensen betalen steeds meer online en steeds minder met contant geld. Het betalingsverkeer verloopt grotendeels via banken – via bedrijven dus. De euro’s op uw betaal- of spaarrekening zijn eigenlijk privaat geld – een claim op de bank (bedrijf) en niet op de centrale bank (overheid). Een andere tendens is dat er wereldwijd andere digitale munten worden ontwikkeld, als alternatief betalingsmiddel.

Wat als er in Nederland en Europa nog minder cash geld wordt gebruikt? Wat wordt de rol van de euro als er (andere) digitale munten komen? En wat als banken in zwaar weer komen, is je geld op de bank dan nog veilig? Allemaal (inter)nationale vraagstukken waarvoor een digitale munt - uitgegeven door centrale banken - een oplossing zou kunnen zijn.

Europese centrale banken onderzoeken of er een digitale euro moet komen. Hoe die eruit komt te zien, wat het doel wordt en hoe hij kan worden ingepast in het geldstelsel. Dat doen ze omdat zij verantwoordelijk zijn voor een veilig, efficiënt en betrouwbaar betalingsverkeer, dat voor iedereen toegankelijk is. In 2023 valt het eerstvolgende besluit over de ontwikkeling van de nieuwe munt en de onderliggende infrastructuur. Pas later valt het besluit of de centrale banken de digitale euro ook daadwerkelijk gaan uitgeven.

Wat is het doel van een digitale euro?

In het onderzoek bekijken centrale banken waarom er een digitale euro moet komen. Een digitale euro kan immers verschillende doelen hebben:  

 • Aanvulling op – of vervanging van – de andere vormen van publiek geld, zoals munten en bankbiljetten;
 • Alternatief binnen de eurozone voor andere digitale munten, zoals private stablecoins en buitenlandse digitale centralebankmunten;
 • Ondersteuning van de internationale rol van de euro;
 • Betalingsverkeer van en naar andere valuta mogelijk maken;
 • Achtervang voor de huidige (bancaire) betaalinfrastructuur;
 • Bevorderen van toegang tot het geldstelsel (financiële inclusie).

Vervangt de digitale euro de gewone euro?

Een digitale euro zal niet de ‘gewone’ euro vervangen. Hij zal ernaast worden gebruikt, is de verwachting. Mensen kunnen deze nieuwe munt niet zetten op hun gewone betaal- of spaarrekening bij een bank. Een digitale euro zal (deels) een eigen digitale infrastructuur krijgen. Het dagelijkse gebruik van de digitale euro zal verlopen via bestaande ‘intermediairs’,  zoals banken. De Europese Centrale Bank (ECB) is wel eindverantwoordelijk en zorgt voor de zogenaamde settlement (de afwikkeling van de transactie). Meer weten over het gebruik van de digitale euro?
Lees ‘Hoe gebruikt u de digitale euro?'

Standpunten van banken in het kort

 • Banken zijn voorstander van vernieuwing en verbetering van de Europese betalingsinfrastructuur. Een digitale euro – ook wel: central bank digital currency (CBDC) – kan zeker bijdragen aan een sterke internationale rol van de euro.
 • Belangrijk is wel dat de doelen van een digitale euro helder zijn.
 • De Nederlandse Vereniging van Banken is namens banken breed in dialoog over de publieke digitale euro.


Meer weten of benieuwd naar wat banken vinden?

Inhoud:

1. Mogelijke doelen van een publieke digitale euro

 • Alternatief voor global stablecoins en buitenlandse digitale centrale-bankmunten
 • Ondersteuning voor internationale rol van de euro
 • Aanvulling op – of vervanging van – munten en bankbiljetten
 • Betalingsverkeer van en naar andere valuta’s faciliteren
 • Programmeerbaar geld mogelijk maken
 • Achtervang voor bestaande betaalinfrastructuur
 • Financiële inclusie bevorderen


2. Randvoorwaarden voor het inpassen van een publieke digitale euro in het financiële stelsel

 • Financiële stabiliteit gewaarborgd
 • Innovaties in de betaalinfrastructuur aanvullen en stimuleren
 • Een duidelijk governance-raamwerk
 • Een kostenefficiënte oplossing en betrokkenheid van de private sector
 • Een veilige, efficiënte en robuuste  betaalinfrastructuur