Hoe gebruikt u de digitale euro?

Komt de digitale euro er? Dan wordt het – net als de gewone chartale euro – een wettig betaalmiddel in de eurozone. In bijna heel Europa kunt u er dan mee betalen. Lees hier hoe u de nieuwe munt waarschijnlijk zal gaan gebruiken en wat de rol van banken kan zijn.

Hoe gebruikt u de digitale euro?

 • De digitale euro bestaat alleen digitaal. U gebruikt hem om digitaal mee te betalen bij winkels (toonbankinstellingen). Of om er online mee betalen bij webwinkels, maar ook bij onderlinge transacties. De centrale banken onderzoeken nog of mensen er ook cash mee kunnen opnemen bij een geldautomaat.
 • De digitale euro krijgt een eigen rekening of een zogenaamde wallet. Speciaal bedoeld voor deze nieuwe munt. In de ontwerpkeuzes van het Eurosysteem zou dat mogelijk worden via de reguliere bank-apps. Ook heeft het Eurosysteem plannen voor een eigen app.  
 • Het Eurosysteem onderzocht hoe (het gebruik van) de digitale euro er op hoofdlijnen uit komt te zien. In 2023 valt het besluit of de digitale euro verder wordt ontwikkeld, en hoe mensen de munt kunnen gaan gebruiken. Pas later wordt besloten of de digitale euro daadwerkelijk wordt uitgegeven.

Hoe zit het met contant geld en geld op de bank?

Contant geld (munten en bankbiljetten) is een wettig betaalmiddel en zal blijven bestaan. Giraal geld blijft ook bestaan. Giraal geld is het digitale geld op uw rekening bij een commerciële bank. Ook daarmee kunt u blijven betalen. Giraal geld is echter geen wettig betaalmiddel, maar ‘bankrekeningtegoed’, waarvoor banken verantwoordelijk zijn.

Contant geld wordt steeds minder gebruikt. De overheid en politiek – zowel nationaal als internationaal - vrezen dat mensen daardoor te afhankelijk worden van (privaat) giraal geld bij banken. Dat is de achtergrond van de (publieke) digitale euro.
Lees meer over ‘Wie besluit over de digitale euro?’

Hoe zit het met de veiligheid?

De huidige betaalinfrastructuur van banken is efficiënt en betrouwbaar, en wordt voortdurend doorontwikkeld. De digitale euro zal (deels) een eigen, technologisch hoogstaande digitale infrastructuur moeten hebben. Mogelijk worden ook delen van de bestaande infrastructuur gebruikt. Belangrijk is dat de infrastructuur van de digitale euro veilig is en voldoet aan wet- en regelgeving waaraan ook commerciële banken moeten voldoen. Net als de bancaire digitale infrastructuur zal ook een publieke infrastructuur een aantrekkelijk doelwit zijn van cybercriminaliteit.

Standpunten van banken in het kort

 • Banken zijn voorstander van vernieuwing en verbetering van de Europese betalingsinfrastructuur. Een digitale euro – ook wel: central bank digital currency (CBDC) – kan zeker bijdragen aan een sterke internationale rol van de euro.
 • Belangrijk is wel dat de doelen van een digitale euro helder zijn. De Nederlandse Vereniging van Banken is namens banken breed in dialoog over de digitale euro.


Meer weten of benieuwd naar wat banken vinden?

Inhoud:

1. Mogelijke doelen van een publieke digitale euro

 • Alternatief voor global stablecoins en buitenlandse digitale centrale-bankmunten
 • Ondersteuning voor internationale rol van de euro
 • Aanvulling op – of vervanging van – munten en bankbiljetten
 • Betalingsverkeer van en naar andere valuta’s faciliteren
 • Programmeerbaar geld mogelijk maken
 • Achtervang voor bestaande betaalinfrastructuur
 • Financiële inclusie bevorderen


2. Randvoorwaarden voor het inpassen van een publieke digitale euro in het financiële stelsel

 • Financiële stabiliteit gewaarborgd
 • Innovaties in de betaalinfrastructuur aanvullen en stimuleren
 • Een duidelijk governance-raamwerk
 • Een kostenefficiënte oplossing en betrokkenheid van de private sector
 • Een veilige, efficiënte en robuuste  betaalinfrastructuur