Digitale euro

De publieke digitale euro is er nog niet, maar de kans daarop wordt steeds groter. Op 28 juni 2023 heeft de Europese Commissie een wetsvoorstel gepubliceerd dat de introductie van de digitale euro mogelijk maakt. De Europese Centrale Bank komt in 2023 met een eerste ontwerp voor de nieuwe munt. Lees hier wat een digitale euro voor u betekent, wat de status is van het internationale debat en wat het standpunt is van banken.

Wat is een digitale euro?

Wat is een digitale euro? Dat is een euro die alleen in elektronische vorm bestaat. Dus niet uit munten en bankbiljetten. Het wordt een wettig betaalmiddel, uitgegeven door de centrale bank. Deze digitale euro staat niet op uw gewone bank- of spaarrekening. Maar op een eigen (digitale) rekening of wallet.
Lees hier wat een digitale euro is. 

Waarom een digitale euro?

Een digitale euro zou de internationale rol van de euro kunnen versterken. Het zou een aanvulling kunnen zijn op de ‘gewone’ – chartale – euro in het dagelijkse gebruik. Centrale banken onderzochten hoe de digitale euro eruit zou zien, hoe deze gebruikt kan worden en hoe hij ingepast kan worden in het geldstelsel.
Lees hier waarom er een digitale euro op komst is.

Wie besluit over de digitale euro?

Wie besluit over de digitale euro? Wie bepaalt eigenlijk of de digitale euro er wel of niet komt? Bij wie liggen straks de regulering en het toezicht? De digitale euro is een politiek besluit, vinden Nederlandse banken. Banken delen graag hun expertise en geven advies.
Lees er hier meer over.

Hoe gebruikt u digitale euro?

De digitale euro (CBDC) zal een wettig betaalmiddel zijn, dat u in de hele eurozone kunt gebruiken. Hoe u ermee kunt betalen - daar wordt nu over nagedacht.
Lees hier hoe u de digitale euro waarschijnlijk zal gebruiken, hoe het zit met contant geld en wat de rol van banken kan zijn.

 

 

 

Wat vinden banken van de digitale euro?

Nederlandse banken zijn voorstander van vernieuwing en verbetering van de Europese betalingsinfrastructuur. We verwelkomen de studies van centrale banken. Een digitale euro moet consumenten en ondernemers wel iets extra’s bieden, vinden banken. Ook mag de digitale euro geen impact hebben op de financiёle stabiliteit.
Lees hier wat banken vinden en wat de rol van de sector kan zijn.

Position Paper Digitale Euro (nov. 2022)

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) is voorstander van innovatie en verbetering van de Europese betaalinfrastructuur. De NVB waardeert het onderzoek van het Eurosysteem naar de mogelijke introductie van de digitale euro. Deze mogelijke introductie vraagt om een breed politiek en maatschappelijk debat, op basis van een goed onderbouwd inzicht in de potentieel fundamentele gevolgen voor het huidige geldstelsel.
De digitale euro kan een waardevolle toevoeging zijn op het bancaire stelsel en het betaallandschap, mits:

 • De munt meerwaarde biedt aan Nederlandse consumenten en bedrijven.
 • De munt bijdraagt aan versterking van de financiële stabiliteit.
 • De munt een waardevolle toevoeging is op bestaande private betaalmiddelen.
 • De kosten voor introductie en exploitatie worden gedragen door het Eurosysteem.

Lees ons position paper over de Digitale Euro

Position Paper - Naar een publieke digitale euro?

Lees het position paper van de NVB over de digitale euro (februari 2021)

Inhoud:

1. Mogelijke doelen van een publieke digitale euro

 • Alternatief voor global stablecoins en buitenlandse digitale centrale-bankmunten
 • Ondersteuning voor internationale rol van de euro
 • Aanvulling op – of vervanging van – munten en bankbiljetten
 • Betalingsverkeer van en naar andere valuta’s faciliteren
 • Programmeerbaar geld mogelijk maken
 • Achtervang voor bestaande betaalinfrastructuur
 • Financiële inclusie bevorderen


2. Randvoorwaarden voor het inpassen van een publieke digitale euro in het financiële stelsel

 • Financiële stabiliteit gewaarborgd
 • Innovaties in de betaalinfrastructuur aanvullen en stimuleren
 • Een duidelijk governance-raamwerk
 • Een kostenefficiënte oplossing en betrokkenheid van de private sector
 • Een veilige, efficiënte en robuuste  betaalinfrastructuur

Tweede Kamerleden Aukje de Vries (VVD) en Mahir Alkaya (SP)
(juni 2021)
Alkayla: “Wat je drijfveer is en welke doelen worden nagestreefd, hebben invloed op de ontwerpkeuzes die ongetwijfeld voorliggen. Zonder een brede politieke discussie kunnen Nederlandse vertegenwoordigers niet goed deelnemen aan het gesprek in Brussel en Frankfurt over de praktische uitwerkingen en experimenten met de digitale euro.”

De Vries: “Commerciële banken moeten meedoen aan het debat over de digitale euro. Ze kunnen niet aan de zijlijn staan.”

Meer lezen over hun Eindrapport centrale bankgeld, zie: Publieke digitale euro? Tweede Kamerleden pleiten in rapport voor breed politiek debat.