Cursus Toegepaste Cryptografie - Curriculum Commissie

De inhoud en bijstelling van de cursus Toegepaste Cryptografie komt tot stand onder leiding van de Curriculum Commissie.

English

  • ing. Oscar Covers RE MSc, Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
  • ir. R.E. Goudriaan, voorheen ING
  • dr. ir. J.C.A. van der Lubbe, TU Delft
  • drs. M.C. van Wijk, Ministerie van BZKOscar Covers
ing. Oscar Covers RE MSc (Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)) analyseert voor de financiële sector ICT-gerelateerde veiligheidsrisico's en coördineert - waar nodig - de respons. Daarvoor was hij ruim 10 jaar lang verantwoordelijk voor het security-certificeringsprogramma dat gold voor de betaalautomaten in Nederland. Om de contacten met internationale security-specialisten in de markt van kaartbetalingen te onderhouden is hij voorzitter van de European Cards Payments Associantion Security Working Group (ECPA SWG) en participeert hij in de werkgroep die de internationale eisen voor betaalautomaten onderhoudt. Van 2018 tot april 2021 was hij lid van de Board of Advisors die de Payment Card Industry adviseert rondom het uitgeven en onderhouden van de internationale security-standaarden waar American Express, Discover, JCB, MasterCard en Visa gebruik van maken.


Ruud Goudriaan
ir. Ruud Goudriaan studeerde af aan de Technische Universiteit Delft in 1072 in de richting Informatietheorie. Bij de Bankgirocentrale (nu equensWorldline en Currence) specialiseerde hij zich in de beveiliging van betalingssystemen, met name van betaalautomaten, chipkaarten, terminals, datacommunicatie en host computers. Ruud Goudriaan heeft als lid en als voorzitter deelgenomen aan ISO-werkgroepen op het gebied van Informatiebeveiliging, key management, algoritmes en smart cards. In 1991 werd hij hoofd van de afdeling Informatiebeveiliging van de ING Group. Hij was ook lid van het due diligence team dat de security van de Chipknip en Paypal voor Nederland heeft geanalyseerd. Ruud Goudriaan is lid van de Curriculum-commissie van de cursus Toegepaste Cryptografie.


Jan van der Lubbe
Jan van der Lubbe is Associate Professor bij de Cyber Security Group van de faculteit EWI (Elektrotechniek, Wiskunde en Informatica) van de TU Delft. Tevens is hij verbonden aan de Cyber Security Academy van Leiden University. Zijn belangrijkste expertisegebieden zijn kunstmatige intelligentie, data mining, cryptografie, en security en privacy. Hij promoveerde in 1981 aan de faculteit EWI aan de Technische Universiteit Delft. Van 1981 tot 1986 werkte hij bij het Nationaal Lucht-en Ruimtevaartlaboratorium, waar hij onderzoek deed voor onder andere ESA en NASA, zowel op het gebied van kunstmatige intelligentie als cryptografie.
Van der Lubbe was, samen met van Wijk en Goudriaan, gedurende meer dan 25 jaar verantwoordelijk voor de postdoctorale opleiding Toegepaste Cryptografie. Tevens was hij lid van diverse adviesraden en commissies voor de overheid en de industrie op het gebied van veiligheid. Hij is (co-)auteur van zo'n 250 artikelen en 12 boeken over informatietheorie, cryptografie, machine-intelligentie, filosofie, geschiedenis, semiotiek en kunst.


Maarten van Wijk
Maarten van Wijk heeft een lange staat van dienst in het beveiligen en innoveren van betalingsverkeer. Hij heeft gewerkt voor o.a. Interpay en ABN AMRO, waar hij zich onder meer bezighield met het ontwikkelen en standaardiseren van cryptografische protocollen, de introductie van chipcards en internationale regelgeving op het gebied van beveiliging. Hij is nu werkzaam voor het Ministerie van BZK, waar hij zich als Senior Adviseur Informatiebeveiliging met veel beveiligingsonderwerpen bij de Rijksoverheid bezighoudt.