Cursus Toegepaste Cryptografie - Adviesraad

De Adviesraad ziet erop toe dat de opleiding synchroon loopt met de ontwikkelingen in de markt.

Adviesraad Cursus Toegepaste Cryptografie

English


De Adviesraad bestaat uit:

ing. Marco Doeland MBA CISSP CISM, Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)
Harld Röling, ABN AMRO
ing. Rob van Marrewijk, SGS Brightsight

Marco Doeland
Ing. Marco Doeland MBA CISSP CISM is Teamlead Veiligheid en de CISO bij de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB). Hij is voorzitter van de interbancaire Werkgroep Beveiliging en voorzitter van de Werkgroep Veiligheid van het Maatschappelijk Overleg Betalingsverkeer. Zijn specialiteit is samenwerking en boeken van resultaten, zowel binnen de financiële sector als publiek privaat, met als doel het betalingsverkeer veilig te maken en te houden. Daarnaast is hij lid van diverse Europese cybersecurity overlegorganen en spreekt hij regelmatig op nationale en internationale congressen over informatiebeveiliging en Betalingsverkeer. In 2017, 2019 en 2020 zijn er artikelen van zijn hand gepubliceerd in de Journal of Payments Strategy & Systems. Marco Doeland heeft een MBA-opleiding gevolgd aan de Nyenrode Business Universiteit en is CISSP en CISM gecertificeerd.

ir. Raymond Doijen is werkzaam bij het Nationaal Cyber Security Centrum, uitvoeringsorganisatie binnen het ministerie van Justitie en Veiligheid, in de rol van teamleider met o.a. cyber security-onderwijs en kennisontwikkeling in zijn portefeuille. In die hoedanigheid is hij ook lid van de dcypher-adviesraad. Dcypher is het nationale platform voor hoger onderwijs en onderzoek op het gebied van cyber security waarin wetenschappelijke, publieke en private partijen samenwerken. Informatiebeveiliging, cyber security en in het bijzonder cryptologie lopen als een rode draad door zijn carrière heen. Na een studie Technische Wiskunde aan de TU Eindhoven met als specialisatie cryptologie en coderingstheorie, werkte hij als onderzoeker bij KPN en daarna als cryptoloog bij het ministerie van Buitenlandse Zaken. Na diverse functies (projectleiding en lijnmanagement) bij het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijkrelatiesstapte hij in 2016 over naar het ministerie van Justitie en Veiligheid. Daarnaast is hij Master in Information Management, behaald bij TiasNimbas.

Harld Röling is Security Consultant bij ABN AMRO Bank N.V. met 25 jaar werkervaring in de ICT, waarvan meer dan twintig jaar in de Key Management. Uitgegroeid tot een specialist in de praktische kant van ICT op het gebied van PKI, encryptie, risicoanalyses en identity and access. Gestart in de techniek met het opzetten en beheren van systemen voor PKI, encryptie voor websites en S/MIME implementaties in mailomgevingen. PKI, key management omgevingen, HSM’s in betaalsystemen zijn voor hem bekend terrein. Dit alles ook in combinatie  met Microsoft Azure en Amazon AWS Cloud-omgevingen. Zijn expertise komt goed van pas in de veranderende wereld van Encryptie in de Cloud, Security by Design, DLT, Smart-contracts en Quantum computers. Naast de huidige onderwerpen tevens druk bezig met technieken van de toekomst zoals Post Quantum Cryptografie, Quantum Key Distributie en Quantum Computers. Afgelopen jaren heeft hij vijf artikelen gepubliceerd in de PvIB magazine en meegewerkt aan de PvIB Blockchain Special.