Ondernemers

Banken hebben in NVB-verband doorlopend en intensief overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ondernemersorganisaties om ondernemers te helpen die getroffen worden door de economische gevolgen van het virus.

Laatste Corona Monitor banken: Financiering bedrijven met bijna 70 miljard euro goed op peil gebleven tijdens crisis
Sinds het begin van de coronacrisis hebben banken ondernemers voor een bedrag van in totaal bijna 70 miljard euro aan uitstel van aflossingen en financieringen geholpen, in aanvulling op de steun van de overheid. Daarmee is de bankfinanciering goed op peil gebleven, wat bijzonder is te noemen tijdens een crisis. Dit blijkt uit de cijfers die zijn bijgehouden voor de Corona monitor. Deze is op 1 oktober 2021 voor het laatst gepubliceerd.
Een overzicht van de gepubliceerde monitors vindt u hier.
Een overzicht van alle steunmaatregelen van de overheid, inclusief de inzet van de garantiemaatregelen door banken, is te vinden op de website van het CBS.

BMKB-C regeling

Als antwoord op liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis is de BMKB sinds 16 maart verruimd met een corona luik (BMKB-C). Dit zorgt voor tijdelijke liquiditeitssteun voor in de kern gezonde bedrijven. Banken hebben hierdoor op basis van overheidsgaranties over een deel van het krediet meer ruimte om ondernemers te helpen met liquiditeit.

De regeling is geëindigd per 31/12/2021. Het kabinet heeft in december 2021 bekend gemaakt de garantieregeling BMKB-C, samen met de GO-C en de KKC, opnieuw open te stellen en te willen verlengen tot en met het tweede kwartaal van 2022. Ook voor investeringen die nodig zijn om de bedrijfsvoering terug te brengen op het niveau pre-Corona kan een BMKB-C garantie worden ingezet. De datum waarop een ondernemer een aanvraag kan indienen kan per financier verschillen. Meer informatie hierover vindt u op de website van uw bank.
Lees meer over de regeling op RVO.nl.

Checklists Aanvraag regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)

Of u als ondernemer in aanmerking komt voor de BMKB-regeling hangt ten eerste af of u voldoet aan de ondernemerscriteria die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft opgesteld.
Banken voeren de BMKB regeling uit en beoordelen de kredietaanvraag. Ondernemers hebben vragen over wat zij dienen aan te leveren bij de BMKB-kredietaanvraag.

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft twee checklists opgesteld die een hulpmiddel kunnen zijn bij de BMKB-kredietaanvraag.

Checklist A is bedoeld voor ondernemers met een eenvoudige bedrijfsstructuur, bijvoorbeeld eenmanszaak, VOF, BV.

Checklist B is bedoeld voor ondernemers met een meervoudige bedrijfsstructuur, bijvoorbeeld een holding met meerdere BV’s of VOF’s.

U vindt op deze checklists wanneer u in aanmerking komt voor de BMKB-regeling en welke gegevens u daarvoor bij de bank dient aan te leveren.

GO-C regeling

Sinds 29 april is de GO-C regeling voor grotere bedrijven operationeel. Dit maakt het mogelijk om tijdelijke liquiditeitssteun te verstrekken aan in de kern gezonde bedrijven. Banken zullen hierdoor op basis van overheidsgaranties over het krediet meer ruimte hebben om ondernemers te helpen met liquiditeit.
De GO-C regeling is net als de BMKB-C en KKC verlengd tot en met het tweede kwartaal van 2022. Het kan per financier verschillen wanneer de GO-C beschikbaar is. Neem voor meer informatie contact op met uw bank (verder naar onderen op deze pagina vindt u een aantal links naar informatiepagina's van diverse banken).
Lees meer over de regeling op RVO.nl.

Borgstellingskrediet Landbouw

Banken en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben afspraken gemaakt over het plafond van het borgstellingskrediet landbouw. Dit biedt in de kern gezonde agrarische bedrijven de mogelijkheid om liquiditeitstekorten als gevolg van de corona crisis aan te vullen. De BL-C is geëindigd per 31/12/2021. Het kabinet kondigde in december 2021 aan dat zij van plan is de regeling in de loop van het 1e kwartaal van 2022 weer open te stellen en beschikbaar te houden tot en met het 2e kwartaal van 2022. Hiervoor moeten wettelijke procedures worden doorlopen. De datum van beschikbaarheid van de BL-C kan per financier verschillen.
Neem voor meer informatie contact op met uw bank.

Uitstel betaling belasting zonder verklaring bank

De Belastingdienst geeft ondernemers die daar om vragen uitstel van betaling van loonbelasting, vennootschapsbelasting en BTW. Een aanvullende verklaring van een accountant of van de bank is niet nodig. Daarmee worden de administratieve lasten voor ondernemer en bank teruggedrongen.

U kunt tot 31 maart 2022 uitstel van betaling van belasting aanvragen. Vanaf 1 oktober 2022 moet de belasting die u tot dat moment heeft uitgesteld in een termijn van 60 maanden worden voldaan.
Lees meer op belastingdienst.nl.

Neem bij problemen contact op met uw bank

Banken zetten alles op alles om hun klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen. Ondernemers en consumenten die door wegvallende inkomsten in problemen komen met de aflossing van hun bedrijfslening of hypotheek wordt aangeraden contact op te nemen met hun bank. Samen kan dan een passende oplossing worden gevonden.
(Zie links verder naar onderen op deze pagina)

Onze adviseur zakelijke dienstverlening Geert Gladdines werkt in de coronatijd continu met collega’s, banken, overheid en toezichthouders aan maatregelen om ondernemers zo goed mogelijk door deze crisis te helpen. Dit is zijn verhaal achter de cijfers.