Ondernemers

Banken hebben in NVB-verband doorlopend en intensief overleg met het ministerie van Economische Zaken en Klimaat en ondernemersorganisaties om ondernemers te helpen die getroffen worden door de economische gevolgen van het virus.

7 mei 2021
Financiering bedrijven door banken in coronatijd passeert vijftig miljard euro
De kredietverlening door banken van bedrijven tijdens de coronacrisis zet stevig door. Sinds het begin van de coronacrisis hebben banken circa 56.000 ondernemers geholpen aan financieringen met een totale waarde van 51,1 miljard euro. Dat is 6,8 miljard euro meer dan ruim een maand geleden. Dat blijkt uit de vierde Corona Monitor banken van dit jaar.
Lees meer

BMKB-C regeling

Als antwoord op liquiditeitsproblemen veroorzaakt door de coronacrisis is de BMKB sinds 16 maart verruimd met een corona luik (BMKB-C). Dit zorgt voor tijdelijke liquiditeitssteun voor in de kern gezonde bedrijven. Banken hebben hierdoor op basis van overheidsgaranties over een deel van het krediet meer ruimte om ondernemers te helpen met liquiditeit.
Lees meer over de regeling op RVO.nl.

Checklists Aanvraag regeling Borgstelling Midden- en Kleinbedrijf (BMKB)

Of u als ondernemer in aanmerking komt voor de BMKB-regeling hangt ten eerste af of u voldoet aan de ondernemerscriteria die de Rijksdienst voor Ondernemend Nederland (RVO) heeft opgesteld.
Banken voeren de BMKB regeling uit en beoordelen de kredietaanvraag. Ondernemers hebben vragen over wat zij dienen aan te leveren bij de BMKB-kredietaanvraag.

De Nederlandse Vereniging van Banken heeft twee checklists opgesteld die een hulpmiddel kunnen zijn bij de BMKB-kredietaanvraag.

Checklist A is bedoeld voor ondernemers met een eenvoudige bedrijfsstructuur, bijvoorbeeld eenmanszaak, VOF, BV.

Checklist B is bedoeld voor ondernemers met een meervoudige bedrijfsstructuur, bijvoorbeeld een holding met meerdere BV’s of VOF’s.

U vindt op deze checklists wanneer u in aanmerking komt voor de BMKB-regeling en welke gegevens u daarvoor bij de bank dient aan te leveren.

GO-C regeling

Sinds 29 april is de GO-C regeling voor grotere bedrijven operationeel. Dit maakt het mogelijk om tijdelijke liquiditeitssteun te verstrekken aan in de kern gezonde bedrijven. Banken zullen hierdoor op basis van overheidsgaranties over het krediet meer ruimte hebben om ondernemers te helpen met liquiditeit.
Lees meer over de regeling op RVO.nl

Wij begrijpen de zeer moeilijke situatie waarin ondernemers zich bevinden en doen alles wat wij kunnen om zo snel mogelijk ondernemers bij te staan. Daarbij blijft het onverminderd van belang dat iedere aanvraag individueel en gedegen wordt beoordeeld. Wij vragen het begrip dat dit in de aanloopfase nog niet altijd snel kan verlopen. Van dag tot dag wordt de procedure verbeterd.

Borgstellingskrediet Landbouw

Banken en het ministerie van Landbouw, Natuur en Voedselkwaliteit (LNV) hebben afspraken gemaakt over het plafond van het borgstellingskrediet landbouw. Dit biedt in de kern gezonde agrarische bedrijven de mogelijkheid om liquiditeitstekorten als gevolg van de corona crisis aan te vullen. De regeling wordt op dit moment nog op detailniveau uitgewerkt. Agrarisch ondernemers kunnen nu al terecht bij hun bank en een beroep doen op het extra werkkapitaal.

Aflospauze zakelijke klanten

Om bedrijven in coronatijd financieel extra lucht te geven, hebben banken tot nu toe circa 128.000 bedrijven uitstel gegeven van de betaling van aflossing op hun lopende lening. Hiermee is tot nu toe drie miljard euro gemoeid. Ondanks dat het aantal bedrijven dat hiervan gebruik maakt de afgelopen maand niet is gestegen, willen de banken kleinzakelijke klanten nog een maand extra geven dit het uitstel aan te vragen. De mogelijkheid hiervan gebruik te maken zou 1 juli aflopen. Deze verlenging geldt voor ING, Rabobank, de Volksbank, Triodos Bank, Deutsche Bank en BNG Bank voor klanten met een krediet tot 2,5 miljoen euro (niet voor grotere bedragen). Voor ABN AMRO geldt deze verlenging niet. Deze bank heeft al haar zakelijke klanten met een krediet tot 50 miljoen al automatisch uitstel van rente en aflossing aangeboden. Klanten die dat niet wilden, hebben dit aangegeven. Voor alle andere klanten is het uitstel al geregeld.

Uitstel betaling belasting zonder verklaring bank

De Belastingdienst geeft ondernemers die daar om vragen meteen en zonder aanvullende voorwaarden drie maanden uitstel van betaling van loonbelasting, vennootschapsbelasting en BTW. Een aanvullende verklaring van een accountant of van de bank is niet langer nodig. Daarmee worden de administratieve lasten voor ondernemer en bank teruggedrongen.
Lees meer

Neem bij problemen contact op met uw bank

Banken zetten alles op alles om hun klanten zo goed mogelijk door deze moeilijke tijd heen te helpen. Ondernemers en consumenten die door wegvallende inkomsten in problemen komen met de aflossing van hun bedrijfslening of hypotheek wordt aangeraden contact op te nemen met hun bank. Samen kan dan een passende oplossing worden gevonden.
(Zie links verder naar onderen op deze pagina)

Onze adviseur zakelijke dienstverlening Geert Gladdines werkt in de coronatijd continu met collega’s, banken, overheid en toezichthouders aan maatregelen om ondernemers zo goed mogelijk door deze crisis te helpen. Dit is zijn verhaal achter de cijfers.
(tekst loopt door onder de film)