2 minuten
 

BankWereld online - Feiten & cijfers

Hoeveel van alle consumentenbestedingen wordt online gedaan? Hoe hoog is de leverage ratio van de grote Nederlandse banken? Wat is het totale spaargeld en hoe hoog is de hypotheekschuld in ons land? Deze en veel meer cijfers vindt u terug in de actuele factsheets over de bankensector van de NVB.

De kapitaalbuffers van Nederlandse banken zijn aanzienlijk versterkt. Het kernkapitaal van de grotere Nederlandse banken (de CET1-ratio) lag in 2016 boven het Europese gemiddelde.

Op het gebied van het betalingsverkeer springt in het oog dat het aantal pintransacties sinds 2010 is gestegen met ruim 60% tot 3,6 miljard in 2016. Eind 2016 was circa 24% van het aantal pinbetalingen contactloos. Dat is bijna vijf keer zoveel als in 2015.

Voor Nederlandse banken geldt dat zij onvoldoende spaargeld kunnen aantrekken om in de behoefte aan hypotheken en bedrijfsfinancieringen te kunnen voorzien. Dit zogenoemde ‘depositofinancieringsgat’ van Nederlandse banken krimpt sinds 2009, maar de afhankelijkheid van marktfinanciering van Nederlandse banken is in internationaal perspectief nog steeds relatief hoog.

Wat valt er verder naar aanleiding van de laatste cijfers en feiten op?

  • Het Nederlands betalingsverkeer is relatief goedkoop ten opzichte van andere Europese landen
  • De Nederlandse bankensector heeft zich de kritiek uit de samenleving aangetrokken en op het gebied van cultuur en gedrag vele stappen gezet
  • Door een sterke toename van kapitaal en liquiditeit zijn de Nederlandse banken goed in staat onverwachte klappen op te vangen
  • Banken werken succesvol samen met elkaar en andere partijen zoals politie en justitie om fraude terug te dringen
  • Huizenkopers profiteren van de lage rentestand en steeds minder woningen staan onder water
  • Voor het mkb zijn en blijven banken veruit de grootste externe financier

Lees de details in de Factsheets 2017