Winstuitkering door zorgaanbieders; consultatiereactie NVB (01-11-2018)

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) reageert op het consultatieverzoek van het ministerie van Volksgezondheid, Welzijn en Sport waarin het ministerie aangeeft de rol van winstuitkering door zorgaanbieders zorgvuldig te willen bezien. De NVB gaat in haar reactie in op een aantal aandachtspunten in het huidige zorgstelsel. Tegelijkertijd geeft de NVB haar visie op de voorwaarden waaronder winstuitkering zou kunnen plaatsvinden en zet zij de voor- en nadelen uiteen.

Reactie NVB op Consultatie over winstuitkering door zorgaanbieders