Wijziging van de Wft in verband met gebruik Burgerservicenummer bij uitvoering depositogarantiestelsel; reactie NVB op Consultatie (02-02-2018)