Wijziging crediteurenhiërarchie; reactie NVB op wetsvoorstel (10-01-2018)