Wijziging beleidsregel geschiktheid - Consultatiereactie NVB

De NVB heeft gereageerd op een tweetal consultatiedocumenten van DNB over een voorgestelde wijziging van de beleidsregel geschiktheid. De NVB heeft tevens gereageerd op het gewijzigde DNB beleid ten aanzien van de onafhankelijkheid van commissarissen.