Wft; consultatiereactie NVB op herziening (02-03-2017)

De Wet op het financieel toezicht (Wft) kan beter gaan aansluiten op de Europese context. Dat schrijft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) in een consultatiereactie op een verkenning van het ministerie van Financiën.

Wft kan beter aansluiten op Europese context

Tegen de achtergrond van de ontwikkeling van Europese regelgeving in het afgelopen decennium is de toegankelijkheid en inzichtelijkheid van de Wft fors onder druk komen te staan. De NVB wil dat een herziening van de Wft zorgt voor een flexibel wetgevingsraamwerk dat naadloos aansluit op de Europese context. De Wft zou in deze opzet eigenlijk moeten dienen als een ‘spoorboekje’ voor Europese en nationale regels. Daarnaast dient in de herziening van de Wft een heldere afbakening tussen de taken en verantwoordelijkheden van De Nederlandsche Bank (DNB) en de Autoriteit Financiële Markten (AFM) moeten worden gerealiseerd. Daarbij moet goed duidelijk zijn hoe nationale toezichthouders zich verhouden tot de Europese Centrale Bank (ECB) en andere toezichthoudende autoriteiten.