Wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiële sector - Consultatiereactie NVB

Naar aanleiding van de politieke en maatschappelijke beloningsdiscussie sinds het voorjaar van 2018 heeft de bankensector aangekondigd om de Code Banken aan te scherpen. Door zelf stappen te zetten in de vorm van zelfregulering neemt de sector verantwoordelijkheid om te blijven werken aan herstel van het vertrouwen in de bankensector. De voorgestelde maatregelen gaan over het vroegtijdig betrekken van aandeelhouders en het meewegen van de verwachtingen van belangrijke stakeholders en het maatschappelijk draagvlak bij beloningsvoorstellen voor de Raad van Bestuur van banken. Banken staan nog steeds achter deze voorstellen, zo schrijven ze in onderstaande consultatiereactie.

De bankensector is groot voorstander van een gelijk internationaal speelveld en pleit voor het gelijk trekken van nationale en Europese regels waarbij de Europese regels leidend zijn.  Nederland is met een bonusplafond van 20% al veel strenger dan de rest van Europa.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB)  vindt daarom een verdere wettelijke aanscherping van de beloningsregels schadelijk voor het vestigingsklimaat en de concurrentieverhoudingen op de arbeidsmarkt. Daarom vraagt de Nederlandse Vereniging van Banken de minister om het wetsvoorstel te heroverwegen.

Consultatiereactie wetsvoorstel nadere beloningsmaatregelen financiele sector