Verwijzingsportaal bankgegevens, NVB reactie op conceptwetsvoorstel

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft een aantal punten van zorg bij het concept wetsvoorstel verwijzingsportaal bankgegevens. Het gaat daarbij vooral om de bescherming van de persoonlijke levenssfeer van klanten van de banken, het bewaken van proportionaliteit en subsidiariteit voor de verwerking van de gegevens van klanten en het voorkomen van te hoge kosten voor de deelnemers aan het verwijzingsportaal. Dat schrijft de NVB in reactie op de consultatie van het wetsvoorstel.

Het verwijzingsportaal bankgegevens beoogt het vorderen en opvragen van identificerende gegevens te automatiseren en kan bijdragen aan een effectievere bestrijding van witwassen en terrorismefinanciering, alsmede de daaraan ten grondslag liggende delicten zoals corruptie en fiscale misdrijven waaronder belastingontduiking en –fraude. In dit kader werken de NVB, banken, het Ministerie van Justitie en Veiligheid, politie en het Openbaar Ministerie al langere tijd samen om te komen tot een verwijzingsportaal bankgegevens. Voor de bancaire sector is het nog te ontvangen advies van de Autoriteit Persoonsgegevens (AP) een belangrijke stap bij de vormgeving van dit portaal.

Lees hier de consultatiereactie op het wetsvoorstel