Vergroten publieksbekendheid Depositogarantiestelsel (DGS) - Consultatiereactie NVB