UBO-register; NVB reactie op wetsvoorstel (26-04-2017)

Om witwassen van geld, financiering van terrorisme en fraude effectief te bestrijden, is het van belang te weten wie (eventueel achter de schermen) de touwtjes in handen hebben bij bedrijven. Een overheidsregister waarin bedrijven verplicht moeten vastleggen wie hun ‘uiteindelijk belanghebbenden’ (UBOs) zijn, kan daaraan een belangrijke bijdrage leveren.

Zie nieuwsbericht 26 april 2017: ‘Geef banken volledig toegang tot bedrijvenregister