Transparant toezicht financiële markten; consultatiereactie Wet (12-08-2016)