Transparant toezicht financiële markten; consultatiereactie NVB op ontwerpbesluit (26-01-2018)

In het ontwerpbesluit transparant toezicht financiële markten worden gegevens van banken aangewezen die De Nederlandsche Bank (DNB) publiceert op haar website. In reactie op consultatie van dat besluit schrijft de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) dat de wetgever daarbij nauwer aan kan sluiten bij de huidige praktijk waarbij DNB twee keer per jaar de kerngegevens van banken publiceert. Daarbij zouden banken niet moeten worden verplicht om meer gegevens openbaar te maken dan waartoe ze volgens Europees recht verplicht zijn.

NVB Reactie ontwerpbesluit transparant toezicht financiele markten