Second Basel SA Revision consultation; NVB response (14-03-2016)

Hogere risico's hebben hogere kapitaalbuffers nodig in vergelijking met lagere risico's. Dit is een essentieel onderdeel van de huidige Bazelse kapitaalregels. Echter, in de nieuwste Bazelse voorstelllen met betrekking tot de Standaard benadering voor kredietrisico, worden de sterk verschillende nationale huizenmarkten over één kam geschoren, door een mondiaal one-size-fits-all risico inschatting voor te stellen.

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) stelt alternatieven voor om risico's juist te blijven inschatten. Voor Nederlandse hypotheken geldt bij voorbeeld dat de voorgestelde risicoweging bij lange na niet de lage risico's weerspiegelen op wanbetaling. De Nederlandse banken stellen het Bazelse raamwerk op dit punt te verfijnen. Dit is een van de punten in de reactie die de NVB heeft gestuurd naar het Bazels Comité (BCBS) in reactie op het voorstel voor de standaard benadering voor kredietrisico.