Regeling hypothecair krediet - Consultatiereactie NVB