Reclameregels inzake risicovolle financiële producten; consultatiereactie NVB (22-03-2017)

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) ziet een aantal praktische bezwaren in het voorstel van het ministerie van Financiën om de Autoriteit Financiële Markten (AFM) de bevoegdheid te geven voor bepaalde risicovolle producten een reclameverbod te kunnen instellen.

Zie nieuwsbericht 22 maart 2017: Reclameverbod staat haaks op Europese benadering