Reactie NVB op DNB consultatie ‘Good Practices for the Integration of climate-related risk considerations into banks’ risk management’

In onderstaande reactie reageert de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op de oproep van DNB om mee te denken over de integratie van klimaatrisico’s in de bedrijfsvoering van banken.

Volgens de NVB is het tegengaan van klimaatverandering een van de grootste uitdagingen van deze tijd. Banken zetten zich in om de klimaatimpact van hun eigen handelen terug te brengen en ook hun klanten te helpen bij deze transitie.

Banken onderzoeken hoe zij klimaatrisico’s kunnen integreren in hun riskmanagement en kijken uit naar verdere samenwerking met de toezichthouders op dit thema.

Lees hier onze consultatiereactie