Reactie Nederlandse Vereniging van Banken op NRVT bureauwaardering woonruimte

Voorstel NRVT voor hybride taxatie staat innovatie in de weg en zorgt voor onnodige kosten

Per 1 juli 2021 is het door de EBA richtsnoeren niet langer mogelijk om bij hypotheekverstrekking enkel gebruik te maken van geautomatiseerde waarderingsmodellen. De NRVT en brancheorganisaties van taxateurs hebben daarom het model bureauwaardering ontwikkeld en deze ter consultatie voorgelegd. Voor de Nederlandse consument leidt de bureauwaardering, zoals voorgesteld door NRVT en brancheorganisaties van taxateurs, tot (onnodige) hogere kosten en extra handelingen zonder dat daar een bewezen voordeel tegenover staat. Waar een consument nu tegen geringe kosten een modelmatige, betrouwbare taxatiewaarde kan verkrijgen staan er in de model bureauwaardering diverse prijsopdrijvende bepalingen die consumenten geen meerwaarde opleveren. Ook worden appartementen uitgesloten van de mogelijkheid van een (goedkopere) bureauwaardering. Voor verantwoorde kredietverlening zijn betrouwbare taxaties cruciaal. Die betrouwbaarheid is niet in het gedrang.

De NVB maakt zich grote zorgen over de te gedetailleerde invulling van het model. Dit staat innovatie en de ontwikkeling van meerdere modellen in de weg. Die concurrentie leidt er in onze visie juist toe dat de kwaliteit van statistische modellen verder toeneemt. Dat is uiteindelijk in het belang van de eindafnemer van taxaties, de consument.

Lees hier de NVB reactie op het voorstel van de NRVT