NVB reageert op concept handhavingsbeleid DNB en AFM

In onderstaande reactie reageert de Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) op het consultatiedocument van DNB en AFM over het concept handhavingsbeleid.

In de reactie verzoekt de NVB om het handhavingsbeleid op een aantal punten te verduidelijken. Zo kan er bijvoorbeeld meer inzicht gegeven worden over de inzet van het instrument van informele handhaving en kunnen de toezichthouders helder maken welke algemeen erkende en wettelijk bindende kaders ten aanzien van gedrag en cultuur een rol spelen bij de handhaving. Ook zou de NVB in het kader van transparantie graag zien dat AFM en DNB bij consultaties zouden overgaan tot integrale publicatie van de consultatiereacties.

Lees hier onze consultatiereactie.