Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen; consultatiereactie NVB wijzigingen (12-07-2017)

De AFM heeft op 22 mei 2017 de consultatie geopend voor wijzigingen van de ‘Nadere regeling gedragstoezicht financiële ondernemingen’ (Nrgfo).

De wijzigingen hangen onder meer samen met de invoering van de Europese financiële bijsluiter (PRIIP’s verordening). De AFM lijkt hier te kiezen voor aanvullende nationale verplichtingen, bovenop de Europese regels. Zo stelt de AFM voor om een verklaring van een registeraccountant verplicht te stellen bij de berekening van de bank van de gesimuleerde toekomstige rendementen, zoals die straks in de financiële bijsluiter moeten worden vermeld. Zo’n verklaring staat op gespannen voet met de wens om de financiële bijsluiter in het belang van de klant doorlopend te actualiseren.