Modernisering faillissementsprocedure; consultatiereactie wetsvoorstel (03-03-2016)

De Nederlandse Vereniging van Banken (NVB) heeft met belangstelling kennis genomen van de internetconsultatie met betrekking tot de Wet modernisering faillissementsprocedure. De doelstelling van dit wetsvoorstel, te weten het sneller en tegen minder kosten afwikkelen van faillissementen, wordt door de NVB onderschreven. De NVB beperkt zich dan ook tot het maken van een beperkt aantal opmerkingen. De te maken opmerkingen volgen de tekst van het voorstel. De reactie wordt afgesloten met een tweetal suggesties voor additionele wijzigingen van de Faillissementswet ter opname in de Wet modernisering faillissementsprocedure.